ZIMA V IPEĽSKOM PREDMOSTÍ ( december 2011 ).

Termín: 23.12.2010 – 2.1.2011

Počasie: Nemám presné záznamy, ale táto zima bola mierna, bez extrémných mrazov. Ipeľ a okolité potoky neboli zamrznuté, čo mi umožnilo ich prezkúmať. Počasie mi prialo a pri výlete do Horných Príbeliec, kedy bolo slnečno lietali i muchy. Skontroloval som potoky Olvár ( okres Levice ), Trebušovský potok, Kosihovský potok, Cerínský potok a Čebovský potok ( okres Veľký Krtíš ).

1. Olvár: Zkúmal som od rybníka ( severne Tešmáku ) po sútok s potokom Berinček. Našiel tu zo všetkých navštívených potokov najviac žiab a druhov rýb. Zo žiab skokany Pelophylax sp. a skokany štíhlé Rana dalmatina. Z rýb slíže severné                               ( Noemacheilus barbatulus ), jedného jalca hlavatého ( Leuciscus cephalus ), jednu ploticu červenookú ( Rutilus rutilus ) a hejno malých rybiek asi 3 cm dlhé. Pravdepodobne plotice ale nepodarilo sa mi ich určiť.

Skokan Pelophylax sp, Olvár. 23.12.2011. Skokan Pelophylax sp. Olvár, 23.12.11.

Skokan Pelophylax sp, Olvár. 23.12.2011. Skokan Pelophylax sp, Olvár. 23.12.2011.

Skokan Pelophylax sp, Olvár. 23.12.2011. Skokan Pelophylax sp, Olvár. 23.12.2011.

Skokan Pelophylax sp, Olvár. 23.12.2011. Skokan štíhlý ( Rana dalmatina ), Olvár. 23.12.2011.

Skokan Pelophylax sp, Olvár. 23.12.2011 Skokan štíhlý ( Rana dalmatina ), tento skokan ležal mŕtvy na dne potoka. Olvár. 23.12.2011.

Skokan štíhlý ( Rana dalmatina ). Olvár. 23.12.2011. Skokan štíhlý ( Rana dalmatina ). Olvár. 23.12.2011.

Ďalšie miesto zimovania žiab. Olvár. 23.12.2011 Na miestach, kde stále prúdí voda ( nezamrzá ) a sú veľké kamene je miesto zimovania žiab. Olvár,23.12.2011.

Sútok Olváru s potokom Berinček. Miesto ulovenia jalca hlavatého. Jalca som zpozoroval už pri príchode k vode, to znamená, že nijak „nezimoval“ ale bol aktívný Prekážka a zároveň dobrý úkryt, Olvár. 23.12.2011.

2. Trebušovský potok: Úsek od pily nad Širákovom po asi 1 km proti prúdu. Našiel som tu iba slíže severné ( Noemacheilus barbatulus ) a skokana štíhlého ( Rana dalmatina ). Ryby boli pod každým koreňom a väčším kameňom.

3. Kosihovský potok: Úsek 200 m pod a 100 m nad cestným mostom v Kosihovciach. Prekvapilo ma tu jedno miesto s hĺblkou asi do 1,5 m. Našiel som slíže severné                      ( Noemacheilus barbatulus ), skokana štíhlého ( Rana dalmatina ) a veľký neporiadok v potoku.

Slíže severné ( Noemacheilus barbatulus ). Ryby boli pod každým koreňom a väčším kameňom. Trebušovský potok, 25.12.2011. Skokan štíhlý ( Rana dalmatina ), Trebušovský potok, 25.12.2011.

Trebušovský potok, 25.12.2011. v chránenom areáli Holica. Horné Príbelce. 25.12.2011.

Informačná tabuľa v chránenom areáli Holica. Horné Príbelce. 25.12.2011.

4. Cerínský potok: Úsek od štátnej cesty č.75 po asi 200 po prúde. Bez rýb a obojživelníkov.

5. Čebovský potok : Úsek od štátnej cesty č.75 po asi 50 m proti prúdu. Bez rýb a obojživelníkov. V Cerínskom a ani Čebovskom potoku som žiadne ryby nenašiel.

V studni som našiel 3 mloky dunajské ( Triturus dobrogicus ). Po skúsenosti z minulej zimy, kedy sa mloky utopili, som ich premiestnil na zimovanie do pivnice. Rok predtým tu zimovala hrabavka škvrnitá ( Pelobates fuscus ).

Mloky dunajské ( Triturus dobrogicus ) zo studne.Ip. Predmostie, 24.12.2011. Mlok dunajský ( Triturus dobrogicus ) z blízka. Ip. Predmostie, 24.12.2011.

Mloky dunajské ( Triturus dobrogicus ) zo studne.Ip. Predmostie, 24.12.2011. Močiar Súdenica. Ipeľské Predmostie, 26.12.2011.

Dedina Ipeľské Predmostie z lúky na západe. 26.12.2011. Ipeľ západne Ip. Predmostia. 26.12.2011.

Ipeľ západne Ip. Predmostia. 26.12.2011. Najväčší kamenný pilier mostu v Ipeľskom Predmostí. 26.12.2011.

Táto časť sa musí hľadať pod smetím. 26.12.2011. Bočná stena mostu. 26.11.2011.

This entry was posted in Poznámky z ciest, Slovensko. Bookmark the permalink.