PLAZY A OBOJŽIVELNÍCI – štatistika ( máj 2008 ).

A) SLOVENSKO                                                                                                                                                                                                                       1) Burda – Kamenica nad Hronom, 02.05.2008Našlo sa celkom 11 krátkonožiek štíhlych ( Ablepharus kitaibelii ). Všade pobehovali jašterice zelené ( Lacerta viridis ). Našiel som pod kameňom i mláďa užovky hladkej ( Coronella austriaca ), cca 20 cm.

2) Tešmak, Šomoš, 02.05.2008: Nevideli sme žiadne krátkonožky, boli sme tam v 17.00 LČ. Na smetisku u Tešmakského rybníku sme našli jašterice zelené( Lacerta viridis ), užovku fŕkanú ( Natrix tessellata ) – 40 cm a konečne i užovku stromovú ( Zamenis longissimus ) – 136 cm!

Mláďa jašterice zelenej ( L. viridis ). Samička jašterice zelenej ( L. viridis ). Kóspalag, Maďarsko.

 Samička jašterice zelenej ( L. viridis ). Burda, Slovensko. Samička jašterice zelenej ( L. viridis ). Budapešť, Maďarsko.Samička jašterice zelenej ( L. viridis ). Ipeľské Predmosrie, Slovensko. Samec jašterice zelenej ( L. viridis ). Burda, Slovensko.

3) Plášťovce, 03.05.2008: Našli sme celkom 14 krátkonožiek ( Ablepharus kitaibelii ) a dva skokany štíle ( Rana dalmatina ). Celková dĺžka krátkonožiek: Samec: 8,5 cm. Samice: 10,2 cm ( chvost 6,5 cm ), 8,2 cm ( chvost 3,7 cm ), 8,5 cm ( chvost 5,5 cm ).

Krátkonožka štíhlá ( Ablepharus kitaibelii ), Plášťovce. Krátkonožka štíhlá ( Ablepharus kitaibelii ), Plášťovce.Krátkonožka štíhlá ( Ablepharus kitaibelii ), Burda. Krátkonožka štíhlá ( Ablepharus kitaibelii ), Burda.

Krátkonožka štíhlá ( Ablepharus kitaibelii ), Budapešť. Krátkonožka štíhlá ( Ablepharus kitaibelii ), Pomáz.

B)  MAĎARSKO

1) Budapešť – časť Káposztásmegyer, rezervácia “Homok tövis rezervátum”, 06.05.2008: Podívali sme sa so Zoltánom Korsósom na stavbu nového mostu cez Dunaj. V rezervácii som videl iba tri jašterice zelené ( Lacerta viridis ).

Užovka fŕkaná ( Natrix tessellata ), Tešmak. Užovka obojková ( Natrix natrix ), Tešmak.Užovka hladká ( Coronella austriaca ), Plášťovce. Užovka stromová ( Zamenis longissimus ), Tešmak.

2) Pánd, predpokladaná lokalita krátkonožiek štíhlých ( Ablepharus kitaibelii ). Videl som asi jednu, Tibor dve. Chytili sme malú užovku hladkú ( Coronella austriaca ). Inak tam neboli žiadne plazy. Poniže kopca som videl párik jašteríc zelených ( Lacerta viridis ). Lokalita je zaujímava tým, že i keď je nízko položená nie sú tu stromy. Možno je les úplne vyrúbany človekom. Zázrak je i to, že kopce nie sú zorané ako široké okolie.

Lokalita krátkonožky štíhlej, Pánd, Maďarsko. Odvas hedy, 315 m.n.m., lokalita krátkonožky štíhlej uprostred Budapešti, Maďarsko.

Dopredu sa ospravedlňujem za prípadné chyby v menách hmyzu.

Dorcadion pedestre, Budín, Maďarsko. Dorcadion aethiops, Preseľany n. Ip., Slovensko.Geotrupes vernalis, Burda, Slovensko. Oxythyrea funesta, Preseľany n. Ip., Slovensko.

Cicindela campestris, Pánd, Maďarsko. Carabus ullrichi, Pomáz, Maďarsko.

Strehun tatarský ( Lycosa singoriensis ), Ip. Predmostie, Slovensko. Kobylka uhorská ( Acrida ungarica ), Pomáz, Maďarsko.

3) Pomáz, 07.05.2008: Našiel som jednu krátkonožku štíhlu ( Ablepharus kitaibelii ).
4) Budínske kopce: Našli sme jednu krátkonožku a niekoľko jašteríc zelených ( Lacerta viridis ). Medzi domami pod kopcom som videl pobehovať jašterice múrové ( Podarcis muralis ).
5) Sződ, od 16.00 – 18.00 hod: V rezervácii okolo vrchu Debegió 128,6 m.n.m. som videl iba jašterice zelené ( Lacerta viridis ). Po stranách chodníku rastie kavyľ piesočný ( Stipa borysthenica ). Jašterice sa slnili až do 18.00 hod, využívali každý zbytok tepla, i keď na svah sklonený k východu dopadalo už minimum slnečného svetla.
6) Szada, 10.05.2008: V tráve som voľne behať videl celkom 5 jašteríc trávných ( Podarcis tauricus ), na okraji streľnice, pod starým drevom a spálenými zvyškami laminátu som ich našiel naraz 6 ( 1 samec, 5 samičiek ) a k nim dve mláďatá jašterice zelenej ( Lacenta viridis ).
7) Potvrdenie existencie korytnačiek močiarných na Ipli: Edina z Drégelypalánku mi potvrdila, že 07.05.2008 našla na ceste smerom k Csadó tanya jednu korytnačku močiarnu ( Emys orbicularis ). Dajú sa nájsť i prejdené na železničnej trati a deti ich občas nosia do informačného centra.

This entry was posted in Poznámky z ciest, Slovensko. Bookmark the permalink.