MAĎARSKO – ZÁJAZD TERARISTICKEJ SPOLOČNOSTI PRAHA DO „VIPERA CENTRUM“ KUNPESZÉR ( apríl 2017 ).

Termín         : 14.04. – 17.04.2017.
Počasie         : Polooblačné, do 17°C, suché a veterné.
Ubytovanie : Penzión Ádám Kálmán – Balázspuszta.
Stravovanie : Raňajky formou švédských stolov, večera s polievkou.

0. DEŇ: 13.04.2017 ( štvrtok ): Praha: Odjazd  22.15 hod, smer Brno – Bratislava – Budapešť – Örkény – Kunpeszér. Cestou sme museli kúpiť maďarskú diaľničnú známku na prvej benzínovej pumpe v Maďarsku. Tam nás čakala 40 minútová fronta medzi cudzincami z Rakúska a Nemecka ( mladí ľudia – cudzinci ). Na príjazde a parkovisku benzínky bola neprehľadná a nebezpečná zmäť áut!

1. DEŇ: 14.04.2017 ( piatok ): Kunpeszér. V 06.00 hod. sa nám podarilo doraziť na benzínovú pumpu za Budapešťou u Inárcs-e, čo bolo i v plánu.  Tu sme si dali kávu a urobili rannú hygienu. Od obchodu v Kunpeszér-u sme sa presunuli autobusom k chovnej stanici vreteníc menších (Vipera ursinii rakosiensis). Tu nás uvítal vedúcí projektu záchrany vreteníc, Péchy Tamás. Na stanici bolo krátke predstavenie programu záchrany a potom nasledovalo pozorovanie a fotenie vreteníc. Bolo ideálne počasie, všetky vretenice boli vonku s úkrytov. V objekte sme ešte pozorovali jašterice zelené (Lacerta viridis) a rosničky zelené (Hyla arborea). Na záver sme sa podpísali v knihe návštevníkov. Cestou sme pozorovali jašterice zelené (Lacerta viridis) a jedno mláďa užovky obojkovej (Natrix natrix). Terén bol veľmi suchý, nikde v priehlbniach nezostala voda pre obojživelníky. Jazierka sa tu tvoria stiekaním a hromadením vody z vyšších miest. Pod pieskom je totiž vrstva ílu, ktorá neprepúšťa vodu. Pre život vreteníc sú potrebné zabezpečit tri dôležité podmienky:
1. Pieskovú ( suchú ) vyvýšeninu – na lov, ohriatie sa a zimovanie.
2. Blízko priehlbňu s vodou – na ochladenie a pitie.
3. Diery po hlodavcoch – na prezimovanie.
K veľkému ničeniu lokalít došlo tak, že vyššie pieskové duny a priehlbne sa zarovnali. Na týchto miestach sa potom vysadili ovocné stromy a vinice. V 15.00 hod. sme sa ubytovali v penzióne. Po večeri sme zistili, že okolo bazénu s vodou žijú hrabavky škvrnité (Pelobates fuscus), ropuchy zelené (Pseudepidalea viridis), rosničky zelené (Hyla arborea). A v malej nádrži u plotu skokany zelené (Pelophylax kl. esculentus), kunky červenobruché (Bombina bombina ) a mloky dunajské (Triturus dobrogicus).

Kunpeszér, lúka naproti chovnej stanici vreteníc. Vretenica menšia ( Vipera ursinii rakosiensis ).

Trubica na zimovanie vreteníc.Vretenica menšia ( Vipera ursinii rakosiensis ).

Vretenica menšia ( Vipera ursinii rakosiensis ). Vretenica menšia ( Vipera ursinii rakosiensis ), rok staré mláďa.

Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), mláďa. Terária pre mladé vretenice, ktoré prvý rok nezimujú.

Pekná múra. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), mladý samec.

2. DEŇ: 15.04.2017 ( sobota ): Fülöpháza.
V 10.15 hod sme vyrazili na pieskové duny západne dediny Fülöpháza. Tu nás čakal sprievodca Kis Viktor. Ten za najväčšiu hrozbu ničenia pôvodnej vegetácie na dunách považuje intenzívne rozdupávanie machu ovcami. Pretože narušený piesok okamžite obsadzujú invázné rastliny a tým menia vlastnosti pieskov. Na začiatku prechádzky bolo zamračené počasie. Okolo 12.00 hod sa začalo vyjasňovať. Hneď sa objavili jašterice trávné (Podarcis tauricus) a jašterice zelené (Lacerta viridis). Vzhľadom k vylepšenému počasiu a podpory Ivana Kocourka sme poobede vyrazili do Dunaföldváru, na lokalitu užoviek kaspických (Dolichophis caspius).  Začali sme terén prehľadávat od juhu smerom ku kalvárii. Ivan to vzal dole k Dunaju a podarilo sa mu nájsť jednu zrazenú malú užovku kaspickú (Dolichophis caspius). Inak sme tu videli iba jašterice zelené
(Lacerta viridis).

Fülöpháza - pohyblivá piesková duna a okolie. Vstup je možný iba na povolenie. Fülöpháza - pieskové duny a okolie.

Fülöpháza - pieskové duny a okolie. Fülöpháza - pieskové duny a okolie.

 Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samička. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samec.

Samec jašterice zelenej ( Lacerta viridis ). Ropucha zelená ( Pseudepidalea viridis ).

Dunaföldvár, zrazená malá užovka kaspická ( Dolichophis caspius ). Dunaföldvár, užovka kaspická ( Dolichophis caspius ).

3. DEŇ: 16.04.2017 ( Nedeľa ): Páhi – Kolon-tó, Soltszentimre.
Túru sme začali od autobusovej stanici v dedine Páhi v 09.00 hod a šli sme po orchideovej náučnej ceste. V úseku, kde žili jašterice živorodé (Zootoca vivipara), bola zima a fúkal silný vietor, nevideli sme ich. Našli sme iba jašterice krátkohlavé (Lacerta agilis), jednu malú užovku obojkovú (Natrix natrix) a skokana štíhlého (Rana dalmatina). V kanáloch žijú: skokan zelený (Pelophylax sp.), kunka červenobruchá (Bombina bombina), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), čík európský (Misgurnus fossilis)  a blatniak tmavý (Umbra krameri). Z orchideí sme videli jeden rozkvitnutý druh, ich sezóna začína od 15. mája. Cestou sme našli na poli vápencové kamene. Vznikajú tak, že korene určitej rastliny vylučujú vo veľkom vápnik, ktorý sa usadzuje okolo jej koreňov. Tento kameň začal vznikať po dobe ľadovej a nie je starší ako 6000 rokov. Poobede už pražilo slnko. U cesty k autobusu, už na pieskovom podklade, žili jašterice zelené (Lacerta viridis). Presunuli sme sa na duny do Soltszentimre. Duny sú rozľahlé, videli sme jašterice trávné (Podarcis tauricus) a zelené (Lacerta viridis). Fúkal tu veľmi silný vietor.

Mladý samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis ), Páhi.  Rozkvitnutá orchidea už 16.4.2017.

Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samec. Užovka obojková ( Natrix natrix ).

Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samička.        Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samička.

Soltszentimre, detail vĺn z piesku. Soltszentimre, pieskové duny.

Jašterice trávné ( Podarcis tauricus ), samičky, Soltszentimre. Jašterice trávné ( Podarcis tauricus ), samičky, Soltszentimre.

Soltszentimre, pieskové duny - panoráma.

4. DEŇ: 17.04.2017 ( pondelok ): Hévíz.
Keď sme dorazili do mesta Hévíz začalo pršať. Teplota vody v kráteru ( vonku ) bola iba 30°C.  Po hodine kúpania som šiel do mesta, na mňa bola studená voda. Potom zasvietilo slnko, a tak som sa šiel prejsť k potoku, ktorý vytekal z kúpeľov. Kúpali sa tu miestny obyvatelia – zadarmo. Videl som na brehu samičku jašterice krátkohlavej (Lacerta
agilis
) a u cesty medzi kempom a lesom, slepúcha lámavého-východného (Anguis colchica).  V potoku som videl iba malé rybyčky. Ešte u autobusu mi Ivan ukázal mláďa užovky fŕkanej (Natrix tessellata).

Lotus therme - luxusný hotel na okraji mesta Hévíz. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samička.

Slepúch lámavý - východný ( Anguis colchica ).    Mláďa užovky fŕkanej (Natrix tessellata).

Pozorované druhy obojživelníkov a plazov:

1. Mlok dunajský ( Triturus dobrogicus )
2. Skokan štíhlý ( Rana dalmatina )
3. Ropucha zelená ( Pseudepidalea viridis )
4. Rosnička zelená ( Hyla arborea )
5. Hrabavka škvrnitá ( Pelobates fuscus )
6. Kunka červenobruchá ( Bombina bombina )
7. Korytnačka močiarna ( Emys orbicularis )
8. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis )
9. Jašterica zelená ( Lacerta viridis )
10. Jašterica trávná ( Podarcis tauricus )
11. Slepúch východný ( Anguis colchicus )
12. Užovka fŕkaná ( Natrix tessellata )
13. Užovka obojková ( Natrix natrix )
14. Užovka kaspická ( Dolichophis caspius ) – mŕtva

This entry was posted in Maďarsko. Bookmark the permalink.