POTVRDENIE VÝSKYTU JAŠTERICE TRÁVNEJ ( Podarcis tauricus ) SEVERNE BUDAPEŠTI A INÉ POZOROVANIA NA JUŽNOM SLOVENSKU ( august 2005 ).

Termín 04.08.- 20.08.2005.                              

1. Potvrdenie výskytu jašterice trávnej ( Podarcis tauricus ) juhozápadne mesta Szada.         

Szada - biotop jašteríc trávných ( Podarcis tauricus ). Je to dráha pre motocylistov.                                                    

2. Ryby, obojživelníci, plazy a pavúky.

Všeobecné informácie: Počasie nebolo ideálne, často bolo polooblačno a i pršalo, zima ale nebola. Okolo 15. augusta začali v lese rásť hríby.
Z rýb som nachytal tieto druhy: 
1. Karas striebristý ( Carassius auratus )2 ks
2. Jalec hlavatý ( Leuciscus cephalus ) - 6 ks
3. Pleskáč tuponosý ( Abramis sapa ) - 6 ks
4. Belička európská ( Alburnus alburnus )5 ks
5. Plotica červenooká ( Rutilus rutilus ) - 9 ks
6. Hrúz škvrnitý ( Gobio gobio ) - 7 ks
7. Ostriež zelenkavý ( Perca fluviatilis )5 ks,
8. Šťuka severná ( Esox lucius ) - 9 ks
9. Boleň dravý ( Aspius aspius )2 ks
10. Hrebenačka fŕkaná ( Gymnocephalus cernuus ) - 5 ks
11. Podustva severná ( Chondrostoma nasus ) - 2 ks.

Prieskum rýb: 1) Veľký potok v Dolinke:
Ryby: Slíž ( Orthrias barbatulus ), Jalec hlavatý ( Leuciscus cephalus ), Hrúz obyčajný ( Gobio gobio ). Deň predtým ( 13.08.2005 ) v potoku bola otrava, asi bola vypustená žumpa z rodinného domu. V pobrežnom poraste bolo najviac uhynulých slížov, potom hrúzov a najmenej jalcov!

Obojživelníci: Skokan rapotavý ( Pelophylax ridibundus ), Hrabavka škvrnitá
( Pelobates fuscus ) – žubrienky vo vode.

Skokan štíhlý, Rana dalmatina.

Plazy: Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis )

2) Potok Olvár u Iskorne:
Ryby: Slíž  ( Orthrias barbatulus ), Jalec hlavatý ( Leuciscus cephalus ). Slíže som chytal tak, že na dno malej zátoky, kde sa ryby schovali, položil vrece na zemiaky.  Odoberal som kamene, kde boli ryby schované a tieto ukladal na vrece. Postupne rybky preplávali do týchto nových úkrytov. Nakoniec som vrece zdvihol i s kameňmi a odchytil 4 sliže.
Obojživelníci: 1 x Salamandra škvrnitá ( Salamandra salamandra ).
Plazy: 1 x veľká užovka obojková ( Natrix natrix ), pri ceste v lese.

3) Potok Olvár pri rybníku u Tešmaku:
Ryby: Jalec hlavatý ( Leuciscus cephalus ), Plotica červenooká ( Rutilus rutilus ), Mieň sladkovodný ( Lota lota ), Šťuka ševerná ( Esox lucius ), Slíž severný ( Orthrias barbatulus ), Karas striebristý ( Carassius auratus ).

4) Smetisko v lese u Tešmaku: Pod jednými starými dverami boli spolu užovka obojková ( Natrix natrix )  4 ks a užovka fŕkaná( Natrix tessellata ) 3 ks!

5) Ipeľské Predmostie: Na mojom dvore žije asi 20 ks pavúka Lycosa singoriensis
( česky – slíďák tatarský ). Keď je človek trpezlivý môže ich sledovať ako sa vyhrievajú na okraji zvislej nory.

Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis

Maďarsko – obec Szada - časť Páskom ( čítaj Páškom ), 19.08.2005

Jašterica trávná, mláďa ( Podarcis tauricus ).Teplota 26°C v tieni, polooblačno. Keď vyrazíme z obce Szada smerom na Mogyoród a minieme sídlisko rodinných domov, odbočíme na prvej možnej odbočke doprava. Pred nami bude lúka, kde vľavo bude les, pred nami dolina s vyschnutým potokom a vpravo stepná lúka. Sú tu vyjazdené cesty, kde jedna vedie na dráhu pre terénne motorky. Prave tu som našiel prvé mláďata jašterice trávnej ( Podarcis tauricus ). Bolo ich 7 a k tomu jedna dospelá samička. Územie jašterice trávnej sa miešalo s územím jašterice zelenej ( Lacerta viridis ). U umelého kopca pre terénne motorky boli pohromade mláďata jašterice zelenej a trávnej. Jašterice obyčajné ( Lacerta agilis ) sa iba výnimočne objavovali mimo zamokrený stred údolia. U jedného kríku sa vyhrievala užovka obojková ( Natrix natrix ).

This entry was posted in Maďarsko, Poznámky z ciest. Bookmark the permalink.