NEMECKO – NEUSTADT BEI COBURG ( máj 2021 ).

Termín: 29.05.2021
Počasie: Jasné, +22°C v tieni, mierny vietor.
Cieľ cesty: Nájsť zavlečené jašterice múrové v okolí vlakovej stanice. Podľa vyfarbenia som ich zaradil do poddruhu Podarcis muralis maculiventris. Časové údaje sú podľa letného času!

Bola to prvá a dlho vytúžená cesta za jaštericami v roku 2021. Z dôvodu koronavírusovej epidémie sa nedalo nikam cestovať. Našťastie sa zdravotná situácia na začiatku mája v Nemecku i Česku zlepšila, a tak som na 24 hodín mohol vyraziť do Nemecka bez obmedzení. Cestu som volil tak, aby bola čo najkratšia a viedla cez dediny, kde som ešte nebol. Cestou som sa zastavil v mestečku Weissenstadt, kde je sanatórium na liečenie s rádioaktívnou vodou a rekreačné jazero, z ktorého vyteká rieka Ohře. V meste Mitwitz je vodný hrad, kde som prešiel park. Vďaka teplej mikroklíme sú medzi domami všade zasadené viniče na konzumáciu. Ani v jednom z týchto miest som jašterice nevidel. Po príjazde do Neustadtu som zamieril na vlakovú stanicu, kde som našiel odložený stavebný materiál a pri nich hneď dve jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ). Cez železničný priechod som sa vybral k parkovisku kamiónov a k záhradkám na sever od železnice ( ulica Luisestrasse ). U prechodu som zahliadol ďalšie jašterice múrové. U záhradiek som videl vedľa seba jedno mláďa jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis ) a dospelú jaštericu živorodú ( Zootoca vivipara ). Pri návrate som prehľadal parkovisko nákladných áut a medzi smetím našiel asi 15 jašteríc múrových a 4 jašterice krátkohlavé. Bohužiaľ hrozí, že táto lokalita zanikne, buď z dôvodu výstavby domov alebo zarasteniu lesom. Potom som sa vybral k druhému priechodu, asi 750 m západne ( Eisfelderstrasse – u obchodného domu LIDL ). Tu som videl pri železnici dve jašterice múrové. Cestou k ďalšiemu priechodu po ulici Damaschkestrasse som iba na jednom mieste, videl párik jašteríc krátkohlavých ( Lacerta agilis ). Potom som zašiel priamo na perón a tu som pri schodoch našiel ďalšie jašterice múrové ( samca, samičky a mláďatá ). Na stĺpoch drevenej ohrady pri stanici som našiel na každom stĺpe jedno mláďa jašterice múrovej. Zašiel som i na blízky cintorín, ale žiadne jašterice som tam nevidel.

Neustadt bei Coburg, miesta nálezu jašteríc:
červený ovál – jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris )
zelený ovál – jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis )
žltý ovál – jašterica živorodá ( Zootoca vivipara )neustadt coburg

Weissenstadt, námestie, 29.05.2021. Weissenstadt, ulica k Ohři, 29.05.2021.

Mitwitz, ul. Kirchstrasse, 29.05.2021. Mitwitz, vodný hrad.

Vlaková stanica Neustadt bei Coburg s terénom. Parkovisko kamiónov.

Jašterica múrová ( P. muralis maculiventris ), samička. Brucho rovnakej samičky.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis ), samec. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samička.

 

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), mláďa. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samička. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samička.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), mláďa. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), mladý samec.

Jašterice krátkohlavé (Lacerta agilis), parkovisko kamiónov. Jašterica živorodá ( Zootoca vivipara ).

Ohniváčik čiernokrídly ( Lycaena phlaeas ). Bystruška Archicarabus nemoralis nemoralis.

 

 

 

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

UKRAJINA ( MÁJ 2021 ).

Termín: 30.04. – 08.05.2021.
Počasie: Studené. Striedavo dážď – slnečno ale vždy studený a silný vietor. V Karpatoch napadol nový sneh. Teploty v noci až -3°C, ráno +2 až 5°C cez deň 10 – 14°C v tieni.
Lokality: Boryslav, Uriž, Dnester, Chmelnyckyj.

Na základe špatnej informácie, ktorú sme si pred cestou neoverili, sme u Tarnowa odbočili k hraničnému prechodu Krošcienko – Smiľnycja. Bohužiaľ tento hraničný prechod je už 2 roky zavretý. Museli sme s vrátiť cez Przemyšl na prechod Medyka – Šehyni, kde sme za 3 hodiny hranice v poriadku prekonali. Po prejdení hraníc sme v Sambiru chvíľu blúdili, než sme našli cestu na Boryslav a zistili k obrovskému prekvapeniu, že táto cesta je nová a bez dier. Prvé dva dni ( 01. a 02.05.2021, so – ne ) doobeda pršalo a bola zima, od 14:00 hodín  sa vyjasnilo a bolo teplo. Prvé jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis ) som našiel u mestského cintorína. Na kopci, nad cintorínom som našiel jazierko plné mlokov veľkých
( Triturus cristatus ). Poblíž lyžiarského areálu „Bukovycja“ je podnik, kam sa odčerpáva vyťažená ropa. Pod ním sú podmáčané lúky s ropou! V potoku Lošana som chytil čereble pestré ( Phoxinus  phoxinus ).

 04.05.2021, utorok, Chmeľnyckyj:
Jeden deň som obetoval na cestu do okolia mesta Chmeľnyckyj, aby som si overil farebnú odlišnosť jašteríce krátkohlavých podruhu Lacerta agilis argusLacerta agilis chersonensis. Udáva sa v literatúre, že na východ od Karpát už má byť poddruh L. a. chersonensis. Ja som ale v okolí Boryslavy žiadne rozdiely oproti jaštericiam na Slovensku nevšimol. Predpokladal som, že za riekou Dnester a hlavne v oblastiach, kam už zasahujú východné stepi, by rozdiely vo vyfarbení mohli byť. Ráno bolo iba 5°C a do toho fúkal silný, studený vietor, bola hrozná zima. Trasa viedla cez mestá Stryj a Ternopiľ. Cesty boli zo 75% dobré, časť sa opravovala a iba malé úseky okolo miest a v dedinách boli rozbité. Prvú zastávku som urobil na sútoku riek Dnester a Stryj. Vo vode som žiadny život po ránu nevidel a ani na brehu nenašiel život, bola tu ale ešte hrozná zima, i keď svietilo slnko (5°C). Druhú zastávku som urobil na východ od mesta Rohatyn. Je tu pekný pieskový svah, hneď u cesty. Bol ale tiež bez života. Pod ním, v rybníku, pri potoku Babynka ( bez rýb ), žili skokani rapotavý ( Phelophylas ridibundus ).

Dnester, most u dediny Zalisky. Rohatyn, pieskový svah, 04.05.2021, 06:26 hod.

Skokan rapotavý ( Phelophylas ridibundus ), Skokan rapotavý ( Phelophylas ridibundus ).

Tretiu zastávku som urobil v lese, asi 1 km západne dediny Lisnyky, v čase od 07:30 – 07:55 hod. Tu v závetrie už bolo teplo, svietilo slnko, ale i tak som na lesnom svahu plazy nenašiel. Ešte som sa zastavil na lúke pri ceste, asi 2 km východne dediny Myslova. Tu som videl pred sebou prebehnúť dve jašterice, ale videl som ich iba chvíľku, a tak som nebol schopný určiť druh. Do dôsledného hľadanie jašteríc krátkohlavých som sa pustil v pieskovej bani oproti letisku, na juhu mesta Chmeľnyckyj. Bola tu vysoká, suchá tráva a fúkal silný vietor, čo sťažovalo hľadanie jašteríc. Našťastie sa jašterice schovávali medzi nahrnuté malé pieskové kopce, kde boli na slniečku a zároveň schovaný pred vetrom. Tu videné jašterice už vizuálne mali znaky jašteríc krátkohlavých poddruhu Lacerta agilis chersonensis, ktoré som videl v Rumunsku.V zhnilom a mokrom dreve som na okraji pieskovne našiel samičku mloka veľkého ( Triturus cristatus ). U mesta Zboriv ( 1,5 km východne ), som sa ešte podíval na jašterice u záhradiek a chát, ale nič som nenašiel.

Pieskovňa, Chmeľnyckyj. Mláďa jašterice Lacerta agilis chersonensis.

Samec jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis chersonensis). Ten istý samec jašterice krátkohlavej.

Samec jašterice krátkohlavej (Lacerta agilis chersonensis), detail. Samička mloka veľkého ( Triturus cristatus ).

05.05.2021, streda, Uriž:
Uriži som v potoku Bystricja chytil iba čereble pestré ( Phoxinus phoxinus ) a plosky pásavé ( Alburnoides bibunctatus ). Voda bola veľká, prudká a vymlela nové koryto. Na záhrade u domu a v okolí som videl iba jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis argus ), živorodé nie. V koľaji po aute som na rovnakom mieste ako predchádzajúce roky našiel párik kuniek žltobruchých ( Bombina variegata ).

Kunka žltobruchá ( Bombina variegata ), Uriž. Samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), Uriž

Samička jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), Uriž. Samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), Uriž.

07.05.2021, piatok, Boryslav – potok Tysmenycja:
Skúšal som chytať ryby v potoku Tysmenycja proti prúdu, súbežne s ulicou Stepana Bandery. Po zaparkovaní pred dedinou Mraznycja, u mostu, som pod kameňom našiel „zmrzlú“ samičku jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ). V potoku som na udicu nič nechytil. Malé čereble pestré ( Phoxinus phoxinus ) som videl iba na jednom mieste. Našiel som jedného slíža severného ( Barbatula barbatula ) s poškodenými ústami, skokana hnedého ( Rana temporaria ) a jedného raka, asi bahenného. Kamene na dne potoka boli zanesené hnedým slizom a z každého domu tiekol „tekutý odpad“ do potoka. Pri ceste späť som na svahu u cesty našiel i jašterice živorodé ( Zootoca vivipara ) a jedného samca jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ). V kanáli, pri nedostavanej  školy, som videl jedného samca mloka veľkého ( Triturus cristatus ).

Potok Tysmenycja, Mraznycja. Slíž severný ( Barbatula barbatula ).Skokan hnedý ( Rana temporaria ), potok Tysmenycja. Dospelý rak z potoka Tysmenycja.Samička jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), Mraznycja. Detail jej hlavy.

Jašterica živorodá ( Zootoca vivipara ), Mraznycja. Jašterica živorodá ( Zootoca vivipara ), Mraznycja.

08.05.2021, sobota, cesta k rieke Dnester:
Chcel so overiť, či je rozdiel vo sfarbení jašteríc krátkohlavých smerom na východ, už za riekou Dnester. I tento deň bolo mimoriadne studené ráno, iba 5°C a k tomu, ako každý deň fúkal studený a silný vietor. Ľudia nosili čiapky a kabáty. Neskoršie sa pridal i mierny dážď. Našťastie k obedu sa ukázalo slniečko, a tam kde nefúkal vietor bolo i teplo. Za dedinou Zalisky som odbočil vpravo k elektrárni. U cesty som našiel v pieskovom podloží vykopané diery pre odpadky. No nič som tu pod smetím nenašiel. Asi po 500 metroch som z cesty uvidel na poli malú hromadu smetia, a keď som prišiel bližšie uvidel i pekné jazierko. Pod smetím som nič nenašiel. Tak som začal pozorovať jazierko, ale nevidel som v ňom žiadny život. Až naraz vedľa mňa skočila rosnička východná ( Hyla  orientalis ) do tohto jazierka. Potom, čo sa objavilo slniečko som uvidel v jazierku i skokana hnedého
( Rana temporaria ), kunku žltobruchú ( Bombina variegata ) a i žubrienky, ktoré sa začali ohrievať na slnku. Pokračoval so smerom k elektrárni ale tu neboli vhodné lokality pre jašterice. Tak som cez koľaje došiel do dediny Demidyv, kde som našiel peknú lúku a močiar pri Dnestri ale nič som tu nevidel.  Popošiel som do dediny Molotiv, kde som našiel pekný pieskový svah nad Dnestrom. Šiel som po lesnom chodníku na vrchol, ale ani tu som jašterice nenašiel, i keď už hrialo slnko a bolo v závetrí teplo. Na vrchole som uvidel cintorína a až tu sa na mňa usmialo šťastie. Konečne som tu uvidel dva samce jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ). Bohužiaľ ich sfarbenie a nosné štítky boli rovnaké ako u jašteríc pri Boryslavy. Cestou domov som sa ešte raz zastavil na smetisku u pieskových jám a pod drevom našiel samičku jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ). Pri ďalšej ceste na Ukrajine budem musieť za novými plazmi a obojživelníky precestovať minimálne 700 km.

Stryj, vlaková stanica, ráno bolo 5°C a fúkal studený vietor. Lokalita 1,5 km východne dediny Zalisky.

Skokan hnedý ( Rana temporaria ). Kunka žltobruchá ( Bombina variegata ), Zalisky.

Rosnička východná ( Hyla orientalis ), Zalisky. Rosnička východná ( Hyla orientalis ), Zalisky.

Tá istá rosnička. Tá istá rosnička.

Samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), dedina Molotiv. Detail rovnakého samca.

Samička jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), Zalisky. Detail samička.

Rovina na západ od dediny Molotiv. Kostol v dedine Molotiv.

 

 

 

 

 

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

SICÍLIA ( september 2020 )

Termín: 19.09. – 26.09.2020.
Počasie na Sicílií: slnečno, cez den 34°C, voda príjemne teplá ( asi 27°C ). Dvakrát zapršalo, krátko ale intenzívne.
Úvodné poznámky: miesto plánovanej cesty na Sardíniu ( zákaz vstupu z dôvodu koronavirusu ) sme, navštívili ostrov Sicília. Musím povedať, že sme sa mali rozprávkovo, v cene bolo ubytovanie, 2x strava ( raňajky + večera o 5 chodoch ), doprava, 3x výlet autobusom, výlet loďou na ostrov Stromboli, trajekt tam i späť s útratou 2x 30 EUR na stravu. Ešte som na Sicílií nebol, tak som sa tešil na nové jašterice Podarcis waglerianus a Podarcis raffonei. Bohužiaľ ani jedny som nevidel. Nezvyklé bolo pre mňa to, že v tejto dobe ( na konci leta ) boli vo vode žubrienky žiab. Cestou cez Taliansko som videl na benzínových pumpách iba jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ), jašterice ruinové ( Podarcis siculus ) som nevidel.

Mapa navštívených lokalít:
1. Oliveri – ubytování, 2. Floresta – 1275 m.n.m., 3. Cefalú, 4. Castiglione di Sicilia – 400 m.n.m., 5. Siracusa.
Sicília
19. – 20.09.2020 ( sobota. nedeľa ) diaľnica v Taliansku, Sardínia, Palermo:
Cesta začala v Prahe 18.09.2020 okolo 23:00 hod. Celú noc sme cestovali a až okolo 09:00 hod. dňa 19.09.2020 sa zastavili za slnečného a teplého počasia na južnej strane Álp, na pumpe v pumpe u mesta Cavaion Veronese. Hneď sme všetci vybehli hľadať jašterice a na opornej stene diaľnice našli veľa jašteríc múrových ( Podarcis muralis maculiventris ). Ďalšiu zastávku sme urobili až na rovinách Talianska, u Novi Ligure, kde opäť behali iba jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ). Do Janova sme došli okolo 16:00 hodine a hneď sme vyrazili do Morského múzea, ktorý je blízko prístavu. Sú tu obrovské a i malé akvária a množstvo živočíchov z mora, a to nielen ryby ale i rastliny a korály. Vstupné so zľavou stálo 20 EUR. Potom sme si ešte pochutnali na výbornej zmrzline v cukrárni v prístave. Asi v 22:00 hod. sme vyrazili už ubytovaný a po večeri z prístavu. Často nás sprevádzali delfíny a videl som i dve morské korytnačky a veľké medúzy. Na Sardínii, v meste Olbia, sme mali krátku zastávka na výstup a nástup cestujúcich. Vylodili sme sa v Palermu za tmy a asi okolo 22:00 hodín dorazili do kempu v Oliveri ( Villaggio Turistico Marinello ). More sme mali hneď za plotom. Voda bola bez vĺn a príjemne teplá. Taliani podávajú k večery asi 4 – 5 chodov, ale polievky nevaria, po celú dobu varili výborne.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), mláďa, Cavaion Veronese. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samička, Cavaion Veronese.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Novi Ligure. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Novi Ligure.

Starý prístav a jeho staré lode, Janov. Pohľad na Janov ( Genova ) z prístavu.

Prístav Olbia, Sardínia. Prístav v Palermu, Sicília.

21.09.2020 ( pondelok ), Oliveri:
Doobeda sme vyrazili z kempu po turistickom chodníku ku kostolu Santuario Madonna del Tindari v očakávaní čo vlastne nájdeme. Krajina bola vysušená a chodník viedol popri koryte vyschnutého potoka a pri opustených záhradách. V záhradách som našiel jednu modlivku nábožnú ( Mantis religiosa ). Okolo chodníku pobehovali dospelé jašterice ruinové ( Podarcis siculus siculus ), ktoré okamžite reagovali pribehnutím za každý hodený kamienok.  Bolo strašne teplo, asi 35°C v tieni. Do kempu sme sa vybrali po ceste na hrane kopcov. Nakoniec sme sa z cesty nemohli žiadnou skratkou dostať do Oliveri, tak sme sa veľkým oblúkom dostali cez plot k záhradám a k potoku Saia del Castello, v ktorom sme zahliadli malé kunky ( Discoglossus pictus pictus ). Na iných miestach než u brodu cez potok sme ďalšie žaby nenašli. Na oboch stranách potoka boli betónové steny a na nich behali, hlavne malé, jašterice ruinové. Večer som šiel hľadať okolo chatiek v kempu gekóny. Našiel som gekóny širokoprsté ( Tarentola mauretanica ) a gekóny krátkoprsté ( Hemidactylus turcicus ).

Kostol Santuario Madonna del Tindari z diaľky. Modlivka nábožná ( Mantis religiosa ).

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samec. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samec.

Gekón krátkoprstý ( Hemidactylus turcicus ). Kunky ( Discoglossus pictus pictus ) z potoka Saia del Castello.

22.09.2020 ( utorok ), Castiglione di Sicilia – 400 m. n. m.:
Po krivolakých a úzkych cestičkách sme sa dostali do dediny Castiglione di Sicilia. Dúfal som, že tu nájdem jašterice sicílske ( Podarcis waglerianus ), ale oni tu vôbec nežijú. I tu pobehovali iba jašterice ruinové. U potoka, na malinovom kríku som našiel jedného samca jašterice dvojpásej ( Lacerta bilineata chloronota ). Na ceste sme chytili mláďa užovky obojkovej ( Natrix natrix sicula ). Naša skupina ešte našla, jedného scinka valcového ( Chalcides ocellatus ) a jednu užovku žltozelenú ( Hierophis viridiflavus carbonarius ). V potoku Fiume Alcantara žili žubrienky, v premene a i dospelé skokany rapotavé ( Pelophylax ridibundus ). Podarilo sa mi chytiť i niekoľko malých rybiek neurčeného druhu ( podobajú sa našim ovsienkam striebristým).

Údolie potoka Fiume Alcantara od mesta Castiglione di Sicilia. Potok Fiume Alcantara, voda sa strácala v štrku. Miestami, proti prúdu sa voda udržala i s rybami.

Mláďa užovky obojkovej ( Natrix natrix sicula ). Pravdepodobne skokan zelený ( Pelophylax kl. esculentus ), mláďa po premene.

Pravdepodobne skokan zelený ( Pelophylax kl. esculentus), dospelý. Skokani zelený ( Pelophylax kl. esculentus), dospelý.

Pravdepodobne skokan zelený ( Pelophylax kl. esculentus), dospelý. Neznámy druh rybky.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samec. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička. Samec jašterice dvojpásej (Lacerta bilineata chloronota).

23.09.2020 ( streda ), Floresta – 1275 m.n.m.:
Cieľom bol okraj národného parku Parco dei Nebrodi ( najvyšší vrchol Monte Soro, 1847 m.n.m. ). Cesty, ktorými sme šli boli veľmi úzke a kľukaté. Najužšie uličky, kde sa na nás miestny policajti vyjavene dívali boli v mestečku Ucria. Vystúpili sme na okraji dediny Floresta. Sú tu zelené a vlhké hory, plné pasienkov a kráv. U miestneho farmára sme kúpili a ochutnali dva druhy syra Provola a Ricotta al Forno. Prešli sme sa lesom k potoku Fiume Alcantara a druhou cestou späť. Narazili sme iba na jašterice ruinové
( Podarcis siculus siculus ) a párik jašteríc dvojpásych ( Lacerta bilineata chloronota ). Ani tu sme nenašli jašterice sicilské. Novým objavom boli žubrienky ropuchy bradavičnatej a rosničky zelenej ( Hyla intermedia ). Večer som sa podíval do opustenej záhrady vedľa kempu, kde som videl jednu strašne rýchlu užovku žltozelenú
( Hierophys viridiflavus ), niekoľko jašteríc ruiniových ( Podarcis siculus siculus ) a jednu bystrušku Carabus morbillosus alternans.

 Pohľad na západ od Floresty - Parco dei Nebrodi. Pramenisko potoka Fiume Alcantara, Floresta.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička. Jašterica dvojpása ( Lacerta bilineata chloronota ), samec.

Jašterica dvojpása ( Lacerta bilineata chloronota ), samička. Gekón širokoprstý ( Tarentola mauretanica ), kemp Marinello.

Gekón krátkoprstý ( Hemidactylus turcicus ), kemp Marinello. Bystruška Carabus morbillosus alternans zo smetiska v Oliveri.

24.09.2020 ( štvrtok ), ostrovy Panarea a Stromboli:
Celodenný výlet bol venovaný Liparským ostrovom a to činnej sopke na Stromboli s medzi zastávkou na ostrove Panarea. Na oboch ostrovoch som našiel iba jašterice ruinové ( Podarcís siculus siculus ), i keď na Stromboli asi trocha tmavšie než na Sicílii, ale už nie sú pozorovateľné žiadne náznaky kríženia s jaštericou Podarcis raffonei. Večer sme skutočne zažili a pozorovali silné výbuchy sopky. Škoda, že z celého výletu sme strávili až 5 hodín sedením na lodi.

Hrad a prístav v meste Milazzo. Pohľad na mesto San Pietro z kopca, Panarea.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička, ostrov Panarea. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička, Stromboli.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), mladá samička, Stromboli. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samec, Stromboli.

Jašterica ruinováJašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), mláďa, Stromboli. Ostrovček Strombolicchio, jedno z posledných miest, kde žije jašterica Rafoneiova ( Podarcis raffonei ).

25.09.2020 ( piatok ), Cefalú:
Historické mesto. Na skalnú plošinu nad mestom sme sa nemohli dostať, pretože sa opravoval jediný chodník, ktorý tam vedie. Za výstup sa platí. Dúfal som, že tu na pobreží, uvidím endemické jašterice sicílske Podarcis waglerianus. Podľa informačnej tabuli na začiatku chodníka bolo uvedené, že na plošine žije iba jašterica ruinová a vretenica Vipera aspis. Jašterice sicílske som nenašiel ani v teréne nad mestom. Behali tu iba jašterice ruinové ( Podarcis siculus siculus ) a jedno mláďa gegóna krátkoprstého
( Hemidactilus turcicus ).

Cefalú s vápencovou skalou. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička, Patti.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička, kopec nad Cefalú. Gekón krátkoprstý ( Hemidactylus turcicus ), kopec nad Cefalú.

26.09.2020 ( sobota ), Siracusi:
Bolo to posledné miesto, kde som dúfal, že nájdem jašterice sicílske na vápencových skalách mimo mesto. Ale ani tu nežijú, žije tu ale forma jašterice ruinovej, ktorá je jednofarebná. Bohužel cesta skončila bez poznania endemických jašteríc Sicílie, ale i tak to bola pekná cesta v koronavirusovej dobe.

Jašterica ruinová, detail samca, cintorín, Siracusi. Jašterica ruinová, detail samca, Siracusi.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička, Siracusi, nábrežie. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samec, vápencové pole u cintorína, Siracusi.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), mláďa, cintorín, Siracusi. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), mláďa, nábrežie, Siracusi.

Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samec, okraj mesta, Siracusi. Jašterica ruinová ( Podarcis siculus siculus ), samička, normálne sfarbená medzi jednofarebnými, okraj mesta, Siracusi.

Korytnačka nádherná ( Trachemys scripta elegans ), zrazená na ceste.	Rastlina papyrus, vedľa bola dielňa na výrobu papiera, Siracusi.

 

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

NEMECKO ( jún a júl 2020 ) – 2 cesty.

1. cesta:
SCHNAITTENBACH, NÜRNBERG, BURGWINDHEIM.
Termíny: 1. cesta 27. 06. 2020

Cieľ cesty: Overiť informácie o výskytě jašteríc múrových v Bavorsku vedených na internetových stránkach www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname =Podarcis+muralis.

Prvé miesto, ktoré som navštívil bolo mestečko Schnaittenbach. V miestnom potoku Ehenbach ( u Lidlu ) som videl plávať jalce hlavaté ( Leuciscus cephalus ). Potom som zaparkoval na konci železničnej trate, sú tu iba dve koľajnice. Na okamžik som tu videl dve jašterice, ktoré sa mi nepodarilo určiť. Pravdepodobne to boli jašterice krátkohlavé. Potom som sa prechádzal vedľa koľajníc, ktoré viedli do kaolínového lomu. Nič som tam nevidel. V tomto mestečku som nenašiel vhodné miesto pre jašterice múrové. Cez Amberg som dorazil do riečneho prístavu ( Hafen ) v Norimbergu. Prístup do prístavu a parkovanie je bezproblémové. Asi 40 m pred križovatkou s Wiener Strasse som uvidel neurčenú, malú jašteričku, ktorá sa mi už neukázala. Tesne pred križovatkou (5 m) som uvidel ako sa v tráve mihla ďalšia jašterica. Po dlhšom pozorovaní som uvidel samičku jašterice múrovej
( Podarcis muralis maculiventris ). Pod mostom som potom našiel všetky generácie jašteríc. Boli veľmi opatrné a mimo jednu samičku sa mi ani jednu nepodarilo vyfotiť. Ďalšiu zastávku som urobil na okraji nákladovej vlakovej stanice, na ulici Julius Lossman Strasse. Tu som nič nenašiel. Potom som dorazil až do centra Norimbergu a zaparkoval poblíž mestských hradieb. Na hradbách som nič nevidel. Pokračoval som ulicou Steibühler Strasse na druhú udávanú lokalitu Kohlenhof ( uholné sklady – mala tu byť stará nákladná vlaková stanica ). Tu už ale stále veľká, nová budova. Zostalo iba pár nevytrhaných koľajníc. Pod jedným kameňom som našiel vysušenú kostru jašterice a v západnej časti jedného mladého samca jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis ). Do mestečka Burgwindheim som dorazil v 17:00 hod. Stále svietilo slniečko, bolo teplo, ale žiadne jašterice som na múre okolo starej školy ( zámku ) nenašiel. Na nádvorí školy je informačná tabuľa s obrázkami plazov a obojživeľníkov ale jašterica múrová medzi nimi nie je.

Lokalita jašteríc múrových pod mostom. Lokalita jašteríc múrových.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samička, Nürnberg - Hafen. Tá istá samička.

Kohlenhof - jedna z posledných starých budov. Kohlenhof so zostatkami koľajníc, miesto je už z veľkej časti rozkopané, bez jašteríc.

Kostra neurčenej jašterice - Kohlenhof. Škola v Burgwindheime, bez jašteríc.

2. cesta:
UNTERGRUPPENBACH, TALHEIM, WURMLINGEN – HIRSCHAU, WENDELSHEIM, NÜRNBERG.
Termíny
: 2. cesta 26. 07. – 28. 07. 2020

Cieľ cesty:
Nájsť zavlečené jašterice zelené – západné ( Lacerta bilineata ) u mesta Tübingen a jašterice múrové ( Podarcis muralis ) na hradoch južne Heilbronnu. Prejsť celý prístav v Norimbergu a podívať sa na možný výskyt jašterice múrovej na vlakových staniciach u Brunecker Strasse a Tullnau.

Počasie: Jasno, teplota +31°C v tieni, mierny vietor.

26.07.2020 ( nedeľa ), Wimmental, Untergruppenbach, Talheim.
Na začiatku cesty som sa vybral do Hirschau, a to do zábavného parku Monte Kaolino. Bohužiaľ pršalo, a tak som nemohol zistiť, či náhodou tu nežijú zavlačené jašterice múrové. Podmienky tu sú. Za Norimbergom už sa vyjanilo a bolo teplo. Zastavil som na diaľničnom odpočívadle západne dediny Wimmental a vydal sa do vinohradov. Našiel som tu veľkú populáciu jašteríc múrových ( Podarcis muralis brongniardii ). Najviac ich žilo pod lesom, na skalnej stráni.

Vinice západne dediny Wimmental, 26.07.2020. Detail svahu pod lesom.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Wimmental. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Wimmental.

Druhú zastávku som urobil na hrade v Untergruppenbachu ( Stettenfels Castle ). Hrad a i vinohrady okolo sú veľké, ale na nádvorie hradu som sa nedostal, bolo uzavreté. Obišiel som celý vonkajší múr hradu, ale nič som nevidel. Sklamaný a v nádeji, že v Talheimu na hrade jašterice nájdem, som tam vyrazil, ale ani tu nič nežilo. Hrad je uprostred mesta, vinohrad a záhrady okolo sú malé. Naviac hrad nie je v kontaktu s okolitou prírodou. Pokračoval som do dediny Helfenberg, kde som sa vybral medzi vinohradmi na zrúcaninu hradu. U zrúcaniny Helfenberg, som jašterice nenašiel, ale keď som sa vracal dolu, tak som pri ceste, na pokosenej lúke, uvidel dva samce jašterice krátkohlavej
( Lacerta agilis agilis ). Vzhľadom k tomu, že ešte bolo svetlo, tak som sa presunul k Tübingenu.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Wimmental. Hrad Untergruppenbach bol bez jašteríc.

Hrad Talheim. Sú v ňom byty. Ani tu jašterice nežijú. Ruina Helfenberg, 364 m.n.m.

Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis agilis ), samec, Helfenberg. Kaplnka Wurmlinger Kapelle, 475 m.n.m.

27.07.2020 ( pondelok ), Wurmlingen – Hirschau, Wendelsheim.
Parkovanie som našiel na začiatku náučného chodníka vo Wurmlingen-u, pod kopcom s kaplnkou. Vybral som sa spodnou cestou s tým, že jašterice zelené – západné ( Lacerta bilineata ), by mali žiť i na úpätí kopca. Prvú jaštericu zelenú, samičku, som uvidel na hromade suchého viniča. Vyššie vo svahu som uvidel ešte jednu dospelú jaštericu a jedno mláďa. Pri ceste ku kaplke a ani u nej som ďalšie jašterice nevidel. Východne od kaplnky je ručne kosený svah s prírodnou rezerváciou – Hirschauer Berg. V minulosti tu boli pasienky a vinohrady. Zistil som, že tu stále žije silná populácia jašteríc zelených. Bohužiaľ boli strašne opatrné, hneď sa schovávali do kríkov. Nedali sa ani vyfotografovať. Predpokladám, že sú obľubenou korisťou vtákov, ktoré ich lovia zo stromov, a preto na každý pohyb reagujú útekom. Večer som ešte vybehol medzi vinohrady nad dedinou Wendelsheim. Našiel som tu jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis agilis ). Jašterice zelené sem ešte neprenikli.

Hirschauer Berg - rezervácia, bohatá lokalita jašteríc zelených ( Lacerta bilineata ). Hirschauer Berg - rezervácia, detail spodnej časti svahu.

Jašterica zelená - západná ( Lacerta bilineata ), samec, Wurmlingen. Ten istý samec.

Jašterica zelená ( Lacerta bilineata ), mladá samička, Hirschau. Tá istá samička v detailu.

Vinice nad Wendelsheim. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samec, Wendelsheim.

Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samička. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), mladý samec.

28.07.2020 ( utorok ), Nürnberg.
Domov a do Norimberku som vyrazil ešte za tmy. V prístave ( Hafen ) som zašiel okolo železnice až na jeho západný okraj. Jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ) som videl všade okolo plotov, kde boli úkryty, okolo koľajníc a i v lese na západnom okraji. Videl som i jedno mláďa jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis ). Jašterice múrové sa na západnej strane dostali pravdepodobne i do mesta, mimo prístav. Na železničných staniciach som nič nenašiel. U Brunecker Strasse je to uzavretý objekt s ťažbou piesku uprostred mesta, všade je zakázaný prístup. Pozemky vlastnia súkromné firmy alebo ich stráží mesto.  U Tullnau je zase málo zelených plôch.

Červená čiara - miesta výskytu jašteríc múrových ( Podarcis muralis ). Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), mláďa, Norimberg.

Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), mláďa, Norimberg. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), mláďa, prístav.

Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samica, Norimberg. Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Norimberg.

Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Norimberg. Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Norimberg.

Brunecker strasse, pieskovňa. Konečná stanica v Tullnau, Norimberg.

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

RAKÚSKO – OBERDRAUBURG ( júl 2019 ).

Termín: 04. – 06.07.2019.
Cieľ: Vyfotografovať jašterice chorvátské ( Iberolacerta horvathi ) a naučiť sa ich rozpoznávať od jašteríc múrových ( Podarcis muralis maculiventris ).

Údolie potoka Gailbergbach, 05.07.2019, 06:29 hod.	Bočný potôčik Gailbergbachu, lokalita salamandier, 05.07.2019, 06:42 hod.

04.07.2019 ( štvrtok ), cesta cez Alpy, Oberdrauburg.
Vyrazil som vo štvrtok ráno o 07:00 hod. po trase Rozvadov – Regensburg – Essenbach – Landshut ( hrad ) – Taufkirchen – Haag in Oberbayern – Rosenheim –  Raubling ( nájazd na diaľnicu ) – Kufstein ( Rakúsko ) – Bocking – Sankt Johann in Tirol – Mittersill – Felbertaurský tunel ( 11,- Eur, na južnej strane tunelu som nevidel žiadne plazy alebo obojživelníky, 1620 m.n.m. ) – Lienz – Oberdrauburg – Gailberg ( Kemp ). Cesta bola časove hrozne dlhá, 500 km som šiel asi 10 hodín. Kemp v Gailbergu je iba pre obývacie autá.

05.07.2019 ( piatok ), Oberdrauburg – Gailberg, Rakúsko – Talianské hranice.
Už za svitania som vstával. Ráno bolo chladno a fúkal studený vietor. Po raňajkách som sa vydal pešo k potoku Gailbergbach. Auto som nechal na parkovisku vedľa hlavnej cesty u kempu. Cestou som nič nevidel, tak som sa šiel podívať do údolia potoka. V malom prítoku som našiel malé salamandry škvrnité ( Salamandra salamandra ). Potok Gailbergbach sa strácal v štrku, koryto bolo bez vody.  Na jašterice chorvátské ( Iberolacerta horvathi ) a jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ) som narazil hneď za dreveným mostom u skalnej steny. Jašterice chorvátské tu boli hojné, bolo ich viac než jašteríc múrových. Ale ako som stúpal po lesnej ceste nad koryto potoka pribúdali jašterice múrové a asi po 1 km sa jašterice chorvátské úplne stratili. K autu som sa vracal údolím malého potôčika pod cestou. Pod kameňmi som našiel škorpióny ( Euscorpius germanus ), malú ropuchu bradavičnatú ( Bufo bufo ), malého skokana hnedého ( Rana temporaria ) a krásného kovovo-medeno sfarbeného chrobáka. K ceste nad sebou som liezol cez les a tu som uvidel 3 jašterice živorodé ( Zootoca vivipara carniolica ). Potom som zamieril k Rakúsko – Talianskym hraniciam a dúfal, že i tu nájdem jašterice chorvátské. Na hraniciach je reštaurácia, videl som tu ďalšie 3 české autá. V okolí parkoviska a reštaurácie som jašterice nenašiel. Popošiel som po turistickom chodníku do lesa na Rakúskej strane, a tu na malej lúke, uvidel mláďa a samca jašterice živorodej ( Zootoca vivipara carniolica ). Na Talianskej strane som našiel opustené kasárne. Tu už som uvidel i rodinku jašteríc chorvátských ( Iberolacerta horvathi ). Vrátil som sa do Rakúska a podíval sa na východ od  Kötschach-Mauthen k dedine Dellach a cez most sa vrátil do  Kötschach. Jašterice v okolí mostu cez potok Gail a na okraji dediny som nevidel. Presunul som sa k Unterpirkach.

Larva salamandry škvrnitéj ( Salamandra salamandra ), Gailbergbach, 05.07.2019, 06:47 hod. Jašterica chorvátská ( Iberolacerta horvathi ), samec, Gailberg, 05.07.2019, 07:08 hod.Jašterica chorvátská ( Iberolacerta horvathi ), brucho samca, Gailberg, 05.07., 07:18 - 25 hod. Jašterica chorvátská ( Iberolacerta horvathi ), mláďa, Gailberg, 05.07.2019.Iberolacerta horvathi, samička s vajíčkami, Gailberg, 05.07.2019, 07:25 - 49 hod. Iberolacerta horvathi, samička, a po vykladení vajec, Gailberg, 05.07.2019. Iberolacerta horvathi, mladý samec, 08:34 hod. Vľavo samička Podarcis muralis maculiventris, vpravo samička Iberolacerta horvathi, Gailberg, 07:52 hod.      Samec jašterice múrovej ( Podarcis muralis maculiventris ), Gailberg, 05.07.2019, 09:06 - 12 hod. Samec jašterice múrovej ( Podarcis muralis maculiventris ), brucho samca, Gailberg, 05.07.2019.Detail hlavy samca jašterice Podarcis muralis, Gailberg, 09:29 hod. Malý skokan hnedý (Rana temporaria), Gailberg.Malá ropucha bradavičnatá ( Bufo bufo ), Gailberg, 05.07.2019, 09:44 hod. Škorpión, asi ( Euscorpius germanus ), 05.07.2019, 09:26 - 38 hod.Mladá jašterica živorodá ( Zootoca vivipara carniolica ), les pri Gailbergu, 05.07.2019, 09:50 h.     Opustené kasárne, Rakúsko-Talianské hranice, 05.07.2019, 12:50 hod.Mladá jašterica živorodá ( Zootoca vivipara carniolica ), Rakúsko-Talianské hranice, 05.07., 12:24 hod. Samec Iberolacerta horvathi, na dvore kasární.Samička Iberolacerta horvathi, kasárne, 05.07.2019, 13:42 hod Potok Gail u dediny Dellach, 05.07.2019, 14:54 hod.

06.07.2019 ( sobota ), dedina Unterpirkach údolie potoka Pirknerbach.
Na mape som si vytipoval podobný terén ako u Gailbergu, od neho asi 5,5 km severozápadne, údolie potoka Pirknerbach. Chcel som overiť, či i tam sú jašterice chorvátské. Vybral som sa po kamenitej ceste k reštaurácíí Hochstadelhaus v nadmorskej výške 1800 m.n.m. Občas som si cestu skrátil po turistickom chodníku, ale ten bol strmý a vyčerpávajúcí. Cestu som skončil vyčerpaný vo výške 1520 m.n.m., ďalej som nemal sílu ísť. Videl som cestou iba jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ) a i tie málo. Cestou domov som sa zastavil 1,5 km juhozápadne mesta Sankt Johann in Tirol ( Weiberndorf ), kde bol potok a po jeho brehu cyklochodník. Po nájdení mŕtvej samičky jašterice krátkohlavej na chodníku, som sa vrátil pre fotoaparát a potom za opatrnej chôdze som videl 4 dospelé jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis agilis ).

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Pirknerbach, 06.07.2019, 08:18 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Pirknerbach, 06.07.2019, 08:18 hod.Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis agilis ), samička, Sankt Johann in Tirol, 06.07.2019, 15:25 - 15:34 hod. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis agilis ), samec, Sankt Johann in Tirol.

Táto cesta do Rakúska bola veľmi úspešná a i radostná.

 

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

OKRUH ŠPANIELSKOM A PORTUGALSKOM ( máj 2019 ).

Termín: 18.05. – 01.06.2019 ( 15 dní ).
Dúfal som, že po výdatných zimných a jarných dažďoch ( snežení ) na prelome rokov 2018/2019 nebude vo Španielsku sucho. Ale bohužiaľ na juhu ( v nížinách ) a i v Sierra Nevade sucho bolo.

18.05.2019 ( sobota ), Weinsberg.
Prvú zastávku sme urobili v meste Weinsberg, kde sme sa vo vinohrade pod hradom, podívali na jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ). Bolo ich tu veľa. Druhú zastávku sme urobili pri tankovaní v Bad Krozingen-u a potom v dedine Biengen. Prešli sme sa okolo vinohradov, nič tam nebolo. Prvú noc sme spali vo Francúzku, blízko výjazdu z diaľnice u Selliéres. Ani tu sme nič nevideli, iba počuli kvákať žaby. Ráno bolo 9°C.

Zrúcanina, Weinsberg, 08.05.2019, 09:37 h. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ) samička, veľa jašteríc malo ulomený chvost, Weinsberg.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ) samec, Weinsberg. Jašterica múrová, mláďa s načervenalým chvostom, ( Podarcis muralis brongniardii ).

19.05.2019 ( nedeľa ), cesta cez Francúzsko, Corsavy.
Ráno v 07:00 hodín sme pokračovali do Španielska. Pred Montpellierom, na smetisku, pri diaľničnom odpočívadle, sme videli jedného gekona múrového ( Tarentola mauritanica ). Na ceste do Corsavy sme videli 2 slepúchov lámavých ( Anguis fragilis ) a jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ). Ráno bolo 6°C.

Slepúch lámavý ( Anguis fragilis ), zatáčka asi 1,5 km JV od kostola v Corsavy, 19.05.2019, 16:13 h. Jašterica múrová, samec ( Podarcis muralis brongniardii ), Corsavy.

20.05.2019 ( pondelok ), Batére, Pic du Canigou ( 2784 m.n.m. ).
Už za tmy sa balíme a ideme serpentýnami do dediny Batére, východzieho miesta začiatku výstupu na horu Pic du Canigou ( 2784 m.n.m. ). Bohužiaľ sme v sedle vybrali špatnú cestu a museli sme sa vrátiť, a tak stratili 1,5 hodiny. Potom sme začali stúpať po ceste označených „mužíkmi“. Kopec bol často tak strmý, že sme šli akoby do schodov. Asi po hodine chôdze sme došli na úroveň snehu. Ďalej som už nemal silu pokračovať v stúpaní a tak sme sa vrátili do sedla. Celou touto cestou sme nevideli žiadne jašterice alebo chrobáky.

Informačná tabuľa v sedle nad Batére. Za hodinu sme vystúpali výškove približne iba o 133m, 20.05.2019, 08:39 h. V mrakoch, úplne vpravo, je Pic du Canigou, vypadá byť strašne ďaleko, pritom je vzdušnou čiarou „iba“ 8 km, 10:50 h.

21.05.2019 ( utorok ), pohorie Montseny.
Cestou v okolí kempu Fontmartina som našiel jašterice Podarcis liolepis liolepis a jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ). V potokoch boli všade larvy salamadry škvrnitej ( Salamandra salamandra terrestris ). Poobede sme urobili prejazd k mestu Peniscola. Toto miesto sa mi prírodne vôbec nepáčilo. Pod smetím sa dali nájť iba gekoni múrové ( Tarentola mauritanica ).

Jašterica Podarcis liolepis liolepis, samička, kemp Fontmartina, 21.05.2019, 10:45 - 10:58 hod. Jašterica Podarcis liolepis liolepis, samička, kemp Fontmartina, 21.05.2019, 10:45 - 10:58 hod.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, cesta u kempu Les Illes, 21.05.2019, 12:31 h. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, cesta u kempu Les Illes, 21.05.2019, 12:31 h.

Pláž u mesta Peniscola, 21.05.2019, 19:48 - 19:53 hod. Kaktusová záhrada na okraji mesta Peniscola.

22.05.2019 ( streda ), Benablón, Puebla de Don Fadrique.
Po 450 km sme dorazili na najvýchodnejšiu popisovanú lokalitu výskytu jašteríc Algyroides marchi, do mestečka Puebla de Don Fadrique. Našli sme pred mestom most, ale žiadna voda pod ním netiekla. Tieto jašterice totiž podľa mňa majú radi zimu a vlhko. Vyrazili sme po úzkej asfaltovej ceste ( NE-46 ) do kopcov hľadať miesto, kde by mohla byť voda v koryte potoka. Po 5,5 km od Puebla de D. F. sme našli zavlažovací bazén u starého domu. Zo začiatku som tu nič nenašiel. Z bezradnosti som obchádzal okolité suché medze a kopal do suchých kríkov. A tu naraz, k mojej radosti, začali z nich vybiehať jašterice Psammodromus edwarsianus. Po ich vyfotografovaní sme pokračovali ďalej po ceste a po 7,5 km sme našli u cesty peknú lúku s malou betonovou nádržou, v ktorej bolo ešte trocha vody ( 1377 m.n.m. ). Ale na udanie nás z tohoto miesta vyhnali dvaja policajti. Povedali, že tam nemôžeme spať. Jeden z nich bol drzí, neustále otváral dvere auta a prehľadával ho.

Sierra de la Sagra, 2383 m.n.m., 22.05.2019, 15:33 h. Miesto nálezu Psammodromus edwarsianus, 1365 m.n.m.

Rozpoznávacím znakom tohoto druhu je malý štítok pod veľkým očným štítkom. Samička jašterice Psammodromus edwarsianus.

Samec jašterice Psammodromus edwarsianus. Pri fotení mali jašterice neustále privreté oči. ........a jeho brucho.

Samci majú výrazne rozšírený chvost u kloaky. Iný samec, majú výrazne rozšírený chvost u kloaky.

Jašterica Psammodromus edwarsianus, samička. Most pred Puebla de Don Fadrique, 23.05.2019, 07:28 - 33 h.

23.05.2019 ( štvrtok ), Puebla de Don Fadrique, Santiago de la Espada a okolie.
Ráno sme sa vrátili do Puebla de Don Fadrique a raňajkovali vo vyschnutom koryte potoka. Tu nič nebehalo. V záhradách u mostu som fotil jašterice Podarcis vaucheri. Jašterice sa ukazovali iba tam, kde bola voda a tej je na juhu Španielska málo. Po ceste č. 317 sme sa dostali do údolia potoka Rio Zumeta. Cestou sme sa zastavovali na miestach, kde boli pri ceste vlhké skalné steny. Videl som tu iba jašterice Psammodromus algirus a jednu jaštericu perlovú ( Timon lepidus ). Potoky, na ktoré sme narazili boli vyschnuté. Pri ceste, nad mostom do Santiago de la Espada, som našiel tri jašterice Podarcis hispanicus ( 1 samec a 2 samičky ). Asi 150 m proti prúdu od mosta, tesne pri potoku, som na ľavom brehu našiel jedinú jaštericu Algyroides marchi, samicu. Podíval som sa i na skalný breh potoka v údolí ( odbočka pred dedinou Santiago de la Espada ( Santiago – Pontones ) a i u druhého mostu za Santiagom. I keď sa mi terén páčil, na „Algyroidesky“ som nenarazil. Videl som iba jašterice Psammodromus algirus. Poobede sa posúvame k Sierre Nevade, spanie sme našli pod priehraou u dediny Lopera. I tu behali iba jašterice Psammodromus algirus.

 Samec Podarcis vaucheri, Puebla de Don Fadrique, 23.05.2019, 07:37 h. Samička Podarcis vaucheri, Puebla de Don Fadrique.

 Psammodromus algirus, mladý samec. Hory nad Puebla d. d. F., 23.05.2019. Panoráma údolia potoku Rio Zumeta, v pozadí Sierra de Almorchón, 23.05.2019, 10:05 h.

Algyroides marchi, samička, bola schovaná tesne u potok, 23.05.2019, 10:37 hod. Tá istá samička.

24.05.2019 ( piatok ), Sierra Nevada.
Cestou do lyžiarskeho strediska Sierra Nevada poprchávalo a bolo zamračené. Zastavili sme na parkovisku nad mestom. Fúkal tu studený a veľmi silný vietor, bolo iba 8°C. Dúfali sme, že nájdeme pod kameňmi schované zvierata. Pod nimi ale bolo sucho. Plánovali sme nájsť jašterice perlové Timon nevadensis. Nášli sme iba stonohy ( Scolopendra cingulata ) a neurčené veľké kobylky. Vyliezol som k otvorenej kaplnke vo výške 2610 m.n.m, ale ani tam nič nebehalo. Keď sme zišli do mesta Sierra Nevada ( v mape Solynieve ) sa trošku vyjasnilo, a tak sme sa ešte podívali na jeho južný okraj. Ale bohužiaľ, väčšina skál bola otočená na sever. Nič sme nenašli. Po ceste z kopca sme sa zastavili pri umelej skalnej stene. Tam som videl jednu neurčenú hnedú jaštericu ( samca ), asi Podarcis vaucheri. Pred Monachilom sme našli rozpadnuté domy. Videl som v ich ruinách iba dve jašterice, samičky asi Podarcis vaucheri. Po káve v meste Monachil sme pokračovali na západ. V Granade bolo 28°C. Zastavili sme sa v meste Estepa. Okolo hradu som žiadne jašterice nevidel, iba cestou k nemu, v parku prebehol predomnou samec jašterice perlovej ( Timon lepidus ). Ten deň sme za zastavili až za Sevillou, asi 5 km západne mesta Sanlúcar la Mayor, u kanálu Arroyo Ardachón.

Špička v diaľke uprostred, hora Pico de Veleta, 3392 m.n.m., Sierra Nevada, 24.05.2019, 08:52 hod. Stonoha ( Scolopendra cingulata ), 24.05.2019, 09:19 h.

Jašterica Podarcis vaucheri, samec. V ruinách domu, 3,5 km vých. Monachilu som našiel dve samičky jašteríc, asi Podarcis vaucheri, 24.05.2019, 11:54 h.

25.05.2019 ( sobota ), Vila do Bispo, Cabo de Säo Vicente, Serra de Monchique.
Zastavili sme sa na kávu na námestí vo Vila do Bispo. V meste prevládajú malé domy, postavené vedľa seba, a často medzi nimi je i ruina na predaj. V meste a jeho okolí som žiadne jašterice nevidel a bolo strašne horúco. Vybrali sme sa na pláže 4 km severozápadne od Vila do Bispo – Praia do Castelej ( južnejšia ) a Praia da Cordama ( severnejšia ). Dá sa k nim dostať autom ( sú tam parkoviská a reštaurácie ). Jašterice Podarcis carbonelli sme na nich nenašli. U majáku Cabo de Säo Vicente sme hľadali jašterice  Psammodromus occidentalis a Podarcis virescens, ani jednu sme nenašli. Potom sme dorazili na vrchol Foia, 902 m.n.m., v pohorí Serra de Monchique. Cestou som videl jedno mláďa jašterice Lacerta schreiberi a Timon lepidus. V malom údolíčku na sever od vrcholu, vedľa vodnej nádrže, žila hromada scinkov Chalcides striatus nazelenalej farby. Hrozne rýchlo „plávali“ vo vysokej tráve. Keď som skočil na miesto, kde sa vlnenila tráva, už boli inde. Ubytovali sme sa u dediny Maria Vinagre a večer sme navštívili vodné nádrže v jej okolí, kde sme videli niekoľko lariev mlokov Triturus pygmaeus a jednu larvu mloka Pleurodeles waltl.

Kostol v meste Estepa, 24.05.2019, 16:04 hod. Na odpočívadle u Ayamonte sedel na každom kameni gekon múrový (Tarentola mauritanica), 25.05.2019, 09:00 hod.

Pláž Praia do Castelej (južnejšia). Jašterice Podarcis carbonelli sme nenašli, 25.07.2019, 12:23 hod. 	    Kamenitá krajina medzi plážami a Vila do Bispo, 25.07.2019, 13:01 hod.

Scink Chalcides striatus, tu majú nazelenalú farbu, Foia, 25.07.2019, 17:27 hod. Ten istý scink Chalcides striatus.

26.05.2019 ( nedeľa ), pláže u miest Aljezur a Sines.
Ráno cestou k moru sme sa zatavili na hrade Castelo de Aljezur, i keď svietilo slnko nebolo teplo. Prehľadali sme oba brehy rieky Ribeira de Aljezur pred vtokom do oceánu. Našli sme iba jašterice Psammodromus algirus. Naposledy sme sa zastavili na pieskovych dunách, asi 2 km južne Sines. Tu som medzi kameňmi zahliadol jednu jaštericu neurčeného druhu, rodu Podarcis sp. Bola veľmi opatrná, pri pokusu o fotografovanie sa schovala a už sa neukázala. Ďalšie jašterice som už tu nevidel. Pokračovali sme k pohoriu Serra da Estrela. Cestou sme sa zastavili v dedine Chamusca a natrhali v opustenej záhrade dobré pomaranče. Na bráne domu u cesty Radek uvidel jednu jaštericu, pravdepodobne Podarcis virescens. Ale kým som sa vrátil s fotoaparátom už tam nebola. Dúfal som, že v ruinách domu u pomarančovníkov, aspoň jednu jaštericu nájdem, ale žiadnu som nevidel. Jedného samca Podarcis virescens som uvidel na moste u samoty Braceira, ale ani večer ani ráno sa mi ho nepodarilo vyfotografovať. Už pri veľkej vzdialenosti ( 10 m ) sa schovával pod most. V okolitej tráve a u starého domu žili jašterice Psammodromus algirus.

Pláž 2,5 km južne prístavu Sines. Tu som medzi kameňmi zahliadol jednu neurčenu jaštericu, viac krát sa neukázala. Priehrada Monte de Adelina, u hrádze boli jašterice Psammodroumus algirus.

27.05.2019 ( pondelok ), hrady Castelo de Vide, Marváo, pohorie Serra da Estrela.
Rozhodli sme sa, že jašterice Podarcis virescens budeme hľadať na hradoch. Namierili sme si to najprv k mestečku Póvoas e Meadas smerom k hraniciam Španielska. Zastavili sme u priehrady Monte de Adelina. U hrádze žila malá kolónia jašteríc Psammodroumus algirus. Iný druh jašteríc som tu a ani v okolí nevidel. V priehrade napriek tomu, že voda smrdela, žili ryby. V Póvoas e Meadas sme prešli ulice so záhradami na okraji mestečka. Jašterice Podarcis virescens som nenašiel, videl som iba jednu jaštericu Psammodromus algirus. Odtiaľ sme sa odviezli na obrovský hrad v Castelo de Vide. Na hrade a ani v jeho okolí neboli žiadne jašterice! Zo zúfalstva sme vyrazili k hradu v Marváo. Tu som v roku 2000 videl pobehovať v parku a na múroch jašterice Podarcis virescens. Teraz som videl v parku iba jednu jaštericu Psammodroumus algirus. Nakoniec nás z mestečka vyhnali štípajúce škvory, ktoré tu lietali po tisícoch. Sklamaní sme sa otočili na sever a upaľovali k horám Serra da Estrela. Zastavil som na okraji dediny Penhas da Saúde. Videl som tu mláďa jašterice Lacerta schreiberi a dospelú Timon lepidus. Na parkovisku naproti soche Panny Márie
( Senhora da Boa Estrela, 1847 m.n.m. ) sme nechali auto a v posledných slnečných lúčoch sa rozbehli do svahov v okolí hľadat zvieratka. Ja som šiel z kopca a v údolíčku pod sochou som hned našiel niekoľko jašteríc, vrátane mláďat, Iberolacerta monticola monticola. V potoku som našiel ešte jedného skokana Pelophylax perezi. Radek šiel do kopca a na lúke za sochou tiež našiel jašterice Iberolacerta monticola monticola Nakoniec sme zašli ešte k priehrade Lago do Viriato ( 1606 m.n.m. ). Našli sme tu samcov a jednu samičku jašteríc Podarcis guadarramae lusitanicus a dva scinky Chalcides striatus. Tieto ale boli hnedé. Večer sme sa presunuli do Španielska.

Lokality Iberolacert, terén východne sochy Nossa senhora da Boa Estrela, 1840-1865 m.n.m., našiel som ich pri balvanoch a kríkoch, mláďatá pod kameňmi, 27.05.2019, 17:34 hod. Iberolacerta monticola monticola, samec, 1850 m.n.m., Serra da Estrela, 27.05.2019, 17:10 hod.

Iberolacerta monticola monticola, iný samec, Serra da Estrela. Iberolacerta monticola monticola, detaily modrého samca, 27.05.2019, 17:29 hod.

Iberolacerta monticola monticola, mláďa, 1850 m.n.m., 27.05.2019, 17:21 hod. Iberolacerta monticola monticola, samička, 1850 m.n.m.

Iberolacerta monticola monticola, detail mladého samca, 27.05.2019, 17:57 hod. Iberolacerta monticola monticola, mladý samec, 27.05.2019.

Chalcides striatus, tmavohnedý, priehrada Lago do Viriato, 27.05.2019, 18:12 hod. Druhý scink Chalcides striatus, tiež tmavohnedý, priehrada Lago do Viriato.

Podarcis guadarramae lusitanicus, samec, priehrada Lago do Viriato, 1606 m.n.m., 27.05.2019, 18:50 hod. Podarcis guadarramae lusitanicus, druhý samec, priehrada Lago do Viriato.

Brucho samca Podarcis guadarramae lusitanicus.

28.05.2019 ( utorok ), Sierra de la Peňa de Francia.
Vyrážali sme už v 06:30 hod. Cestou ku kláštoru sme sa podívali po jaštericiach v pásmu lesa, ale v okolí cesty sme žiadne nenašli. Na vrchole fúkal studený a silný vietor. V závetrí som videl iba jedno mláďa jašterice Iberolacerta martinezricai. Asi po hodinovom, zbytočnom hľadaní, sme vyrazili dolu a ešte zastavili na malom parkovisku pod kláštorom, asi 1400 m.n.m. Vybehol som na špičku hory, na západ od cesty. Našiel som tu vychudnuté jašterice Podarcis guadarramae guadarramae. Radek u parkoviska videl ešte jašterice Psammodromus algirus. Presunuli sme sa do sedla Portillo Las Batuecas, 1250 m.n.m. Vybrali sme sa na juhovýchod po turistickej ceste v domnienke, že dorazíme ku skalám v najvyššom bode tejto časti hôr. Bohužiaľ sme dorazili k nejakej veľkej železnej klietke, kde chodník končil. Po celú cestu sme nevideli ani jednu jaštericu! Odtiaľ sme sa museli predierať cez kríky a hľadať cestu na hrebeň. Ja som sa vybral k južnému, kamennému vrcholu, 1411 m.n.m. Mimo jedného škorpióna druhu Buthus occitanus som nič nezazrel. Sklamaní sme sa vrátili k autu a vyrazili na sever k Salamake a k Leónu.

Sierra de la Peňa de Francia, hrebeň s najvyšším vrcholom La Hastiala, 1735 m.n.m., 28.05.2019, 11:16 hod. Podarcis guadarramae guadarramae, samička, kopec na západ od kláštora, 1532 m.n.m.

Podarcis guadarramae guadarramae, samec. Detaily samca Podarcis guadarramae guadarramae, 28.05.2019, 11:08 hod. 

29.05.2019 ( streda ), Púerto de la Cubilla.
Ráno sme sa zastavili na nákupy v meste Valencia de Don Juan. Prešli sme sa po nábreží okolo rieky Rio Esla. Na informačnej tabuli som sa dočítal, že v rieke žijú tieto ryby: jalec pyrenejský Sgualius pyrenaicus, pstruh potočný Salmo trutta, šťuka severná Esox lucius, kapor rybničný Cyprinus carpio, mrena bocageho Luciobarbus bocagei, ostroretka iberská Chondrosioma polylepis. Späť sme sa vrátili cez mesto a podívali sa na plazy i okolo veľkého hradu a na lúke, kde sme parkovali. Nič sme nevideli! V mestečku La Magdalena, sme odbočili z diaľnice a vrátili sa k priehrade Embalse de Selga. Hľadal som v tráve Psammodromus hispanicus. Ja som nič nevidel ale Radek povedal, že videl jednu jaštericu perlovú ( Timon lepidus ). Po ďalšom neúspechu sme pokračovali na sever, do sedla Púerto de la Cubilla, 1683 m.n.m. Čakala nás tu azúrová obloha, svietivo zelená tráva a hromada jašteríc múrových ( Podarcis muralis brongniardii ) a jašteríc Iberolacerta moticola cantabrica. Podarilo sa na zatienenom svahu nájsť i mladé jedince mloka hranatého ( Lissotriton helveticus helveticus ). V jazere kvákali skokani Pelophylax perezi, plávali mloky horské ( Ichthyosaura alpestris ) a našli sme i jednu salmandru škvrnitú poddruhu Salamandra salamandra bernardezi

Azúrová obloha, Púerto de la Cubilla, 29.05.2019, 13:51 hod. Priehrada na konci údolia plné mlokov a žiab, Púerto de la Cubilla, 29.05.2019, 14:22 hod.

Salamandra salamandra bernardezi, Púerto de la Cubilla, 29.05.2019, 13:38 hod. Salamandra salamandra bernardezi, Púerto de la Cubilla, 29.05.2019, 13:38 hod.

Iberolacerta monticola cantabrica, mladý samec, Púerto de la Cubilla, 29.05.2019, 13:58 hod.	Iberolacerta monticola cantabrica, mláďa, Púerto de la Cubilla, 29.05.2019.

ašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec. Mlok hranatý ( Lissotriton helveticus helveticus ), Púerto de la Cubilla.

30.05.2019 ( štvrtok ), Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, El Portalet 1794 m.n.m.
Ráno, ešte za tmy, sme vyrazili ku kláštoru San Juan de Gaztelugatxe. Tu som skutočne našiel jašterice Podarcis pityusensis pityusensis vo veľkom počte. Mimo jedného slepúcha lámavého ( Anguis fragilis ) som ale na pevnine žiadne jašterice nevidel! Cestou do Pamplony sme sa zastavili na parkovisku u Sorozarreta ( 9,5 km severne Altsasu, vedľa diaľnice), kde som vyfotil jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ). Ani v opustenej dedine Tiermas ( pred Escó ) som jašterice nenašiel! Odtiaľ sme šli do sedla Frontera del Portalet. Našli sa mloky Calotriton asper. Vyrazil som na lúky západne od cesty. Prešiel som asi 2,2 km. Našiel som iba malé a vychudnuté jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ). Boli všade, v okolí skál a i na osamelých balvanoch na lúke. Pre nedostatok času sme plánovanú Andorru museli vynechať a už zamieriť domov.

Kláštor Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, 30.05.2019, 08:27 hod. Podarcis pityusensis pityusensis, samec, 30.05.2019, 08:54 - 09:11 hod.

Podarcis pityusensis pityusensis, samec, 30.05.2019. Podarcis pityusensis pityusensis, samica, 30.05.2019

Podarcis pityusensis pityusensis, samica, 30.05.2019 Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Altsasu, 30.05.2019, 12:22 - 12:36 hod.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samice, Altsasu. Panoráma hôr na západ od El Portalet, výška lúky 1924 - 1937 m.n.m., 2,2 km od cesty, 30.05.2019, 17:13 hod.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, El Portalet, 30.05.2019, 16:41 - 17:27 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, El Portalet, 30.05.2019, 16:41 - 17:27 hod.

31.05.2019 ( piatok ), cesta cez Francúzsko domov.
Zastávku na parkovisku Aire de Bordes Ouest, u dediny Tournay vo Francúzku, som využil na posledné fotografovanie jašteríc múrových ( Podarcis muralis brongniardii ). Dňa 01.06.2019 ( sobota ) sme bez zastávky cez Nemecko dorazili domov.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, odpočívadlo Aire de Bordes (Tournay), 31.05.2019. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, odpočívadlo Aire de Bordes, 31.05.2019, 09:24 - 09:31 hod.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, odpočívadlo Aire de Bordes, 31.05.2019, 09:24 - 09:31 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, odpočívadlo Aire de Bordes (Tournay), 31.05.2019.

Tento výlet bol veľkým sklamaním tým, že sa mi nepodarilo vyfotografovať jašterice Timon nevadensis a Podarcis virescens. Všeobecne som na juhu Španielska videl veľmi málo jašteríc.

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

SLOVENSKO ( máj 2019 ).

02.05.2019 ( štvrtok ), Tešmák – Veľký vrch ( Vysoká ), 282 m.n.m., potoky Olvár a Berinček:
Na kopci Veľký vrch som videl 6 krátkonôžiek štíhlých ( Ablepharus kitaibelii ) a niekoľko malých jašteríc zelených ( Lacerta viridis ). V potoku Olvár, tesne pod mostom, v rúre, som chytil malé jalce hlavaté ( Leuciscus cephalus ). Nad mostom 2 malé jalce a už iba slíže severné ( Barbatula barbatula ) a dva skokany hnedé ( Rana temporaria ). Na jednom mieste bobry zvalili topole do potoka a zastavili vodu. Tu sú miesta pod koreňmi hlboké 1 – 1,5 m. Naopak, tam, kde je štrkové dno, tiekla voda široká iba 60 cm s hĺbkou do 5 cm. Potok Berinček bol miestami vyschnutý a tiekol iba pramienok široký maximálne 30 cm a s hĺbkou 2-3 cm. U mostu cez potok Berinček som videl 2 samce jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ). Na smetisku v lese u Tešmaku som našiel dve užovky stromové ( Elaphe longissimus ), jedno mláďa a dospelú.

Malá užovka stromová ( Elaphe longissimus ), Tešmák, lesné smetisko. Skokan hnedý ( Rana temporaria ), koryto potoka Olvár v lese.

Potok Olvár s kamenitým dnom, 02.05.2019, 11:50 h. Samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), breh Berinčeka

Druhý samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), breh Berinčeka. Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ),Tešmák, Veľký vrch.

07.05.2019 ( utorok ), Ip. Predmostie – Pášt, fotbalové ihrisko:
V jazierku na fotbalovom ihrisku žili skokany zelené ( Pelophylax kl. esculentus ). Žubrienky hrabavky škvrnitej som nechytil. A na ihrisku, kde žili jašterice krátkohlavé, som teraz chytil mláďa jašterice zelenej ( Lacerta viridis ). V „Páštu“ nie sú žiadne ryby, iba malé žubrienky ropuchy bradavičnatej ( Bufo bufo ). V odvodňovacom kanály, na úrovni štrkovej jamy, som chytil samca mloka bodkovaného ( Lissotriton vulgaris ).

Vykopaná jama, „Pášt“, bez rýb. Toho roku som ryby v žiadnej jame nenašiel! Samec mloka bodkovaného ( Lissotriton vulgaris ), odvodňovací kanál vedľa „Páštu“.

Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), Ip. Predmostie, fotbalové ihrisko. Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ),Tešmák, Veľký vrch.

 Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ), Horné Rykynčice, vrch Sanda.

10.05.2019 ( piatok), Ipeľské predmostie – Šomoš, vinohrady:
Okolo 11:00 h. sa vyčasilo, a tak som sa vydal na Šomoš za krátkonôžkami. Step ( lúka, kde som ich našiel v r. 2003 ) je už zarastená stromami, chýba tráva a i dubové lístie je iba miestami. Terén už nie je vhodný pre krátkonôžky. Nevidel som za 2 hodiny hľadania ani jednu, neboli tam ani jašterice zelené ( Lacerta viridis ). Na svahu, v lese, som videl jedného malého skokana štíhleho
( Rana dalmatina ). Jednu krátkonôžku štíhlú ( Ablepharus kitaibelii ),  som našiel nakoniec na rozhraní lesa a lúky v západnej časti čistinky. Cestou k autu som vyfotil na okraji vinohradu párik jašteríc zelených ( Lacerta viridis ).

Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ),Tešmák, Šomoš. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samica, vinohrady, Ip. Predmostie.

Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samica, vinohrady, Ip. Predmostie. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samica, vinohrady, Ip. Predmostie.

Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samec, vinohrady, Ip. Predmostie. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samec, vinohrady, Ip. Predmostie.

 

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

NEMECKO – PASSAU ( február 2019 ).

Termín: 19.02.2019, od 13:00 – do 15:30 hodin.
Počasie: Jasno, teplota +9°C v tieni, mierny vietor.
Cieľ cesty: Nájsť zavlečené jašterice múrové ( Podarcis muralis nigriventris ) na pevnosti Oberhaus ( Veste Oberhaus ).

Cestou domov z kúpeľov v Maďarsku som sa zastavil v meste Passau. Parkovanie som našiel vedľa cesty na ulici Neue Rieser strasse. Odtiaľ vedie cesta cez pole na horný vchod ( severný ) hradu Oberhaus. Prvé jašterice múrové ( Podarcis muralis nigriventris ) som uvidel sa vyhrievať na múre nad kaviarňou. Ďalšie som videl na nádvorí a potom až dole u Dunaja, kde začínali schody na hrad, z ulice Angerstrasse
( vedľa penziónu Panorama ). Boli vonku k videniu samci, samičky i mláďata. Samci boli mimoriadne vychudnuté. Samci sa už medzi sebou bili, keď sa stretli. Ani na zemi ani vo vzduchu som nevidel žiadny hmyz pre ich krmenie.

Panoráma Passova z kaviarne, 19.02.2019, 13:17 hod.

Hrad Oberhaus z jedného z jeho nádvorí. Na tomto nádvorí, i keď tu bolo teplo a kríky, som jašterice nevidel.

Samec jašterice múrovej ( P. muralis nigriventris ), na múre nad kaviarňou. Druhý samec na múre nad kaviarňou. Mláďa z nádvoria. Samička z nádvoria.

Hnedý samec od Dunaja. Druhý samec od Dunaja.

Samička od Dunaja.

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

NEMECKO – CADOLZBURG ( október 2018 ).

Termín: 19.10.2018, Počasie: Jasno, teplota +18°C v tieni, mierny vietor.  Cieľ cesty: Nájsť zavlečené jašterice múrové ( Podarcis muralis nigriventris ) na hrade a v meste.

V Cadolzburgu som podľa smerových tabúľ k hradu našiel veľké, bezplatné parkovisko na ulici Am Höhbuck. Prvú jaštericu som našiel v 10:27 hod. na juhovýchodnej skalnej stene hradu. Ďalšie 3 mláďatá v zeleninovo-kvetinovej záhrade. Poobede som našiel 6 dospelých jašteríc v dierach na juhozápadnej stene. Ďalšie plazy som už nikde nevidel. Ani v starých záhradách okolo hradu, ani u vlakového nádražia, ani v jeho okolí a ani na cintoríne. Ráno boli jašterice plaché a fotit sa nechali tak z 5 metrov. Poobede som dospelé mohol fotit i z 1,5 metra a vôbec sa neschovávali. Okolo hradu je pár krátkych starobylých ulíc, mestečko je malé.

Kostol na ulici Burgstras. Ulica k hradu, na moste ( uprostred ) je vstup do hradu.

Hrad Cadolzburg. Kvetinová záhrada na dvore hradu.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis nigriventris ), mláďa. Jašterica múrová ( Podarcis muralis nigriventris ), druhé mláďa. Všetky mali ulomený chvost.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis nigriventris ), dospelá samička. Jašterice múrové ( Podarcis muralis nigriventris ), dospelé jedince.

Jašterice múrové ( Podarcis muralis nigriventris ), zpredu. Jašterica múrová ( Podarcis muralis nigriventris ), dospelý samec.

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

NEMECKO – KULMBACH ( apríl 2018 ).

Termín: 07.04.2018

Počasie: Jasno, teplota +20°C v tieni, mierny vietor.

Cieľ cesty: Nájsť plazy vo vinohradoch nad mestou Ziel am Main ( západne dediny Ziegelanger ) a zavlečené jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris )
v Kulmbachu. Časové údaje sú podľa zimného času!

Deň začal dobre, lebo som prvú jaštericu krátkohlavú ( Lacerta agilis ), samca, som uvidel už na odpočívadle Rotmaintal. Plný nádeje som pokračoval po diaľnici A70 k mestu Ziel am Main. Vinice začali hneď na západ od mesta Bamberk ale sú bez kamenných stien. Po príchode do mesta Zeil am Main som náhodne zatočil doprava, do kopcov, kde som tušil vinice ( smer Bischofsheim ). Nad mestom som našiel parkovisko s informačnými tabuľami a vyrazil smerom k ruine hradu Schmachtenberg. V okolí ruiny a ani vo vinici pod ním som žiadne jašterice nenašiel ( totiž žiadne zvieratka! ). Chcel som sa ešte podívať na kopec, na severozápad od mesta, ale nenašiel som tam cestu a ani nevidel vinice. Sklamaný som vyrazil domov. Ešte som sa zastavil vo vinohradoch medzi Ziegelanger a Steinbachom. Ale ani tu som na kamenných stenách žiadne jašterice nenašiel. Po príchode do Kulmbachu som sa okolo starého nákladového nádražia dostal do obchodného centra, kde som  zaparkoval ( Albert Ruckdeschel strasse ). Po ulici Gummistrasse som sa dostal k umelému  remenu rieky Mohan ( Main ). Okolo neho som sa dostal cez koľajnice do priestoru starého nádražia. Dnes už je uzavretý a likviduje sa, čím sa časom zlikviduje i lokalita jašteríc múrových. Prvé jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ) som našiel na múre zanedbanej záhrady u rieky a potom v hromade dreva u železničného valu. Boli tu samci, samice i mláďata. V priestore starého nádražia som ich našiel veľa, mláďatá boli schované pod každým trochu väčším kameňom. V súčasnosti je táto populácia v priestore husto rozšírená. Iný druh jašteríc som tu nenašiel. V meste Marktredwitz som sa ešte podíval u obchodného centra Lidl na jašterice medzi balvanmi, nič som nevidel.

Jazero v pozadí je záplavové územie rieky Main ( Mohan ), takto ekologicky je upravená veľká časť rieky. Mali by sme si vziať príklad. Pohľad na juh z ruiny hradu Schmachtenberg, Ziel am Main, 07.04.2018, 09:11 hod.

Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samec, odpočívadlo Rotmaintal, 07.04.2018, 07:49 hod. Centrum mesta Ziel am Main, 07.04.2018, 10:35 hod. Vinice západne dediny Ziegelanger, 07.04.2018, 11:14 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, múr záhrady, 07.04.2018, 12:58 hod.   Plot zanedbanej záhrady medzi Gummistrasse a koľajnicami, 07.04.2018, 13:05 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samička, 07.04.2018, 13:01-03 hod. Rovnaká samička Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, záhrada, 07.04.2018, 13:01-03 hod.  Jašterica múrová ( P. muralis maculiventris ), samec, 07.04.2018, 13:25 hod. A jeho detail. Jašterica múrová ( P. muralis maculiventris ), samička v kope dreva vedľa koľajníc. Opustená nákladová stanica, už sa chystajú opravy a tak i zničenie lokality jašteríc, 07.04.2018, 13:49 hod. Opustená nákladová stanica. Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, areál stanice, 07.04.2018, 14:07 hod. Jašterica múrová ( P. muralis maculiventris ), samička, areál stanice, 07.04.2018, 14:14 hod. Jašterica múrová ( P. muralis maculiventris ), samec, areál stanice, 07.04.2018, 14:14 hod.  Jašterica múrová ( P. muralis maculiventris ), brucho samičky, 07.04.2018, 14:26 hod. Hrad Plassenburg od vlakovej stanice, 07.04.2018, 14:20 hod.

Rubriky: Nemecko, Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

CHORVÁTSKO – PODACA ( júl 2017 ).

Termín: 23. 07. – 30. 07. 2017.
Celý týždeň bolo horúco, 34°C v tieni. Jednu noc bola silná búrka, voda tiekla prúdom po ceste a jeden večer jemne pršalo. Za jaštericami som sa vydával pešo do Gradacu a na kopec Viter 769 m.n.m. Jeden deň sme boli na ostrove Korčula ale tam som žiadne jašterice nevidel! Začali dozrievať figy.

Špička vľavo je kopec Viter 769 m.n.m., pohľad na sever, 24.07.2017, 08:38 hod. Pohľad do vnútrozemia ( na východ ) po prelezení pobrežných skál nad Podacou, 24.07.2017, 12:34 hod.

Dedina Stará Podaca, 26.07.2017, 14:27 hod. Cesta na Viter, lokalia jašteríc dalmatských ( Dalmatolacerta oxycephala ), 24.07.2017, 12:34 hod.

Jašterica balkánská ( Podarcis melisellensis fiuma ), samec, Viter, 24.07.2017, 08:11 hod. Jašterice balkánské ( Podarcis melisellensis fiuma ), samička, Viter, 24.07.2017, 08:11 hod.

Jašterica balkánská ( Podarcis melisellensis fiuma ), samec, les pod Viterom, 24.07.2017, 12:50 hod. Ten istý....

Jašterica balkánská ( Podarcis melisellensis melisellensis ), mláďa, Podaca, 24.07.2017, 13:28 h. Jašterica balkánská ( Podarcis melisellensis fiuma ), mláďa, Brist, , 25.07.2017, 10:00 h

Jašterica balkánská ( Podarcis m. melisellensis ), samička, 25.07.2017, 17:57 hod. Jašterica balkánská (Podarcis melisellensis melisellensis), samec, Viter, 26.07.2017, 10:14 hod.

Jašterica trojpruhá ( Lacerta trilineata ), mladá samica, chodník na Viter, 26.07.2017, 09:48, 09:55 hod. Jašterica trojpruhá ( Lacerta trilineata ), Stará Podaca, 29.07.2017, 09:26 hod.

Jašterica dalmatská ( Dalmatolacerta oxycephala ), samec, 26.07.2017, Viter, 11:08 hod. Jašterica dalmatská ( Dalmatolacerta oxycephala ), iný samec, 26.07.2017, Viter.

Ten istý samec. Gekon turecký ( Hemidactylus turcicus ), hotel v Podaci.

Hrdlička divoká ( Streptopelia turtur ), Gradac. Ropucha zelená ( Bufotes viridis ), bola prejdená na ceste do Starej Podaci, 26.07.2017, 09:03 h Kobylka, Stará Podaca, 26.07.2017, 10:44 hod.

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny

ŠPANIELSKO – SEVEROZÁPAD A FRANCÚZSKÉ PYRENEJE ( jún 2017 ).

Termín: 16.6. – 30.6.2017 ( 15 dní ).

Cieľ: Severozápad Španielska a vysoké Pyreneje z francúzskej strany. Snažil som sa nájsť jašterice druhu Iberolacerta monticola astur, Podarcis lilepis sebastiani, Podarcis liolepis liolepis, Iberolacerta aranica, Iberolacerta aurelioi a Iberolacerta bonnali.

16.-17.06.2017  ( piatok, sobota ) - cesta cez Nemecko a Francúzsko.
Cez Francúzsko sme si to namierili najkratšou cestou na Bordeaux. Po Bordeaux na zastávkách k odpočinku a k jídlu som videl iba na jednom mieste jašterice múrové. Pravidelne sa objavovali až na parkoviskách na juh od Bordeaux-u. K večeru na parkovisku, pred výjazdom č. 23 na Le Barp, som videl mláďa jašterice perlovej
( Lacerta lepida ).

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Labenne, 18.06.2017, 08:52 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Labenne, 18.06.2017, 08:53 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Labenne,18.06.2017, 09:04 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Labenne,18.06.2017, 09:04 hod.

18.06.2017 ( nedeľa ) – San Sebastián.
Na odpočívadle u Labenne boli jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ). V meste Hendaye sme našli opäť iba jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ). Pokračovavali sme do hôr po trase Ascain – Sare – Bera Vera – San Sebastian. Okolo cesty som našiel jašterice múrové ( Podarcis muralis brongniardii ) a pod jedným kameňom ich vajíčka. Na okraji lesa boli tabule upozorňujúce na vretenice. V 14:00 hodín sme dorazili do San Sebastián-u, kde už začala letná turistická sezóna s množstvom ľudí a áut. Namierili sme si to na horu Monte Urgull s pevnostou Castillo de la Mota, kde sme na skalách pod hradom skutočne našli jašterice Podarcis liolepis sebastiani a na hrade i jašterice múrové. Po vyfotografovaní jašteríc sme pokračovali na západ. Kľudné miesto na spanie sme našli nad plážou u dediny Andrin. Tu som večer žiadne plazi nevidel.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), mláďa, Hendaye, 18.06.2017, 09:59 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Sare, 18.06.2017, 12:42 hod. Pláž na východ od Hendaye, 18.06.2017, 11:33 hod. Most Puenta de la Zurriola, San Sebastián, 18.06.2017, 14:26 hod. Jašterice Podarcis liolepis sebastiani, samička, Monte Urgull, skalná stena u mora, 18.06.2017, 14:46 hod. Asi hybrid Podarcis muralis x Podarcis liolepis, samec?
Jašterice Podarcis liolepis sebastiani, samec, Monte Urgull, skalná stena u mora, 18.06.2017, 14:52 hod. 	Podarcis liolepis sebastiani, samec, hrad la Mota, 18.06.2017, 15:29 hod.  Podarcis liolepis sebastiani, samička, Monte Urgull, 18.06.2017, 16:07 hod. Podarcis liolepis sebastiani, samec, Monte Urgull, 18.06.2017, 16:07 hod. Podarcis muralis brongniardii, hrad la Mota, 18.06.2017, 15:36 hod. Plná pláž Playa de la Concha, San Sebastián, 18.06.2017, 15:28 hod.

19.06.2017 ( pondelok ) – Púerto de Pajares, Púerto de la Cubilla, La Cueta.
Auto mi ledva vyliezlo do priesmyku Púerto de Pajares, 1379 m.n.m. Na kopci u parkoviska som videl jednu jaštericu živorodú (Zootoca vivipara louislantzi). V údolíčku, na juhovýchod od neho v plytkom zarastenom močiari, som našiel ďalšie jašterice živorodé (Zootoca vivipara louislantzi). Na 3 miestach pod kameňmi boli i vajíčka. Ešte sme tu našli ropuchu bradavičnatú (Bufo spinosus), ropušku starostlivú
(Alytes obstetricans), skokany (Rana iberica), jašterice Iberolacerta monticola cantabrica a Podarcis muralis. Pokračovali sme do sedla Púerto de la Cubilla, 1683 m.n.m. Počet serpentýn sa zdal byť nekonečný. Lokalita bola bohatá na zvieratká, našli sme jašterice Iberolacerta monticola cantabrica, Podarcis muralis, mloky Ichthyosaura alpestris cyreni, Lissotriton helveticus alonsoi, žaby Pelophylax perezi a ropuchy Bufo spinosus. Pretože na okolitých kopcoch sa všade pásli kravy a ovce, tak nás neustále štípali ovádi. Toto spojenie kravy + ovádi = bolestivé štípnutie platilo na všetkých pyrenejských lokalitách. Z Púerto de la Cubilla sme pokračovali na západ poľnou cestou cez dedinu Pinos do San Emiliano a odtiaľ do dediny La Cueta. Na začiatku La Cueta som videl jednu jaštericu múrovú. Dedina je celá obklúčená oplotením, nenašli sme nikde voľnú cestu do hôr! Ulice sú uzučké, nepriechodne pre väčšie osobné autá. Bezradne sme sa otočili a pokračovali do priesmyku Puerto de la Magdalena, 1434 m.n.m. Tu som videl iba jašterice múrové.

Jašterica živorodá, ( Zootoca vivipara louislantzi ), samička, Púerto de Pajares, 1379 m.n.m., 19.06.2017, 09:22 hod. Vajíčka jašterice živorodej, Púerto de Pajares, 1379 m.n.m., 19.06.2017, 09:22 hod. Jašterica živorodá ( Zootoca vivipara louislantzi ), samec a jeho brucho, 19.06.2017, 09:30 hod. Jašterica živorodá ( Zootoca vivipara louislantzi ), samec, 19.06.2017, 09:30 hod. Púerto de Pajares, v pozadí Picos de Europa bez snehu, 19.6.2017, 09:43 h. Ropucha ( Bufo spinosus ), Púerto de Pajares, 19.6.2017, 09:43 h.Iberolacerta monticola cantabrica, samička, Púerto de Pajares, 19.06.2017, 10:29 h. Skokan Pelophylax perezi, Púerto de la Cubilla, 19.06.2017, 13:59 hod. Sedlo Púerto de la Cubilla, 1683 m.n.m., pohľad na sever k dedine Tuiza, 19.06.2017, 12:33 hod.

Jašterice ( Iberolacerta monticola cantabrica ), samec, sedlo la Cubilla, 19.06.2017, 12:44 hod. Jašterice ( Iberolacerta monticola cantabrica ), samec, sedlo la Cubilla, 19.06.2017, 12:45 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, 19.06.2017, 13:52 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, 19.06.2017, 13:55 hod. Dedina La Cueta, kostol, 19.06.2017, 17:13 hod.

20.06.2017 utorok – Sierra de Villabandín, Sena de Luna.
Ráno sme z dediny Villabandín po lesnej ceste vyrazili do hôr smerom na sever. Cestou pri potoku som videl  jašterice múrové (v potoku žili pstruhy potočné Salmo trutta. Na lúke, na väčšej hromade kamenia u cesty, som uvidel jašterice Podarcis bocagei. Po ďalšom stúpaní do sedla som videl ešte skokana hnedého (Rana temporaria parvipalmata) a malú jaštericu múrovú. Cestou naspäť okolo potoka, kde jemne stekala voda a slnko ohrievalo svah sa objavili ďalšie jašterice Podarcis bocagei. Na brehu potoka, blízko dediny som uvidel jediného samca, asi poddruh jašterice Iberolacerta monticola astur. Po káve naberáme smer domov cez dedinu Villafeliz de Babia. U kostola pozorujem jašterice Podarcis quadarramae lusitanicus (2 samce, jednu samičku a mláďatá), je ich tu málo. Spolu s nimi okolo kostola žili jašterice múrové a jašterice perlové (Timon lepidus).

Pohľad na sever z pohoria Sierra de Villabandín, v diaľke hora Peňa Ubiňa, 20.06.2017, 10:10 hod.

Jašterica Podarcis bocagei, samec, Villabandín, 20.06.2017, 09:25 hod. Jašterica Podarcis bocagei, samička, Villabandín, 20.06.2017, 09:25 hod. Jašterica múrová, mláďa ( P. muralis brongniardii ), 20.06.2017, 09:48 hod. Jašterica Iberolacerta monticola astur, samec, Villabandín, 20.06.2017, 13:23 hod. Kostol vo Villabandíne, 20.06.2017, 13:23 hod. Jašterica perlová ( Timon lepidus ), samec, 21.06.2017, 09:14 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Escó, 21.06.2017, 09:16 hod.  Podarcis liolepis liolepis, samec, Escó, 21.06.2017, 09:16 hod.

21.06.2017 streda – Escó, Col de la Pierre Saint-Martin, Aydus.
Cez Vitoria-Gasteiz a Pamplonu ideme do Escó. Našiel som tu jediného samca Podarcis liolepis liolepis, jašterice múrové Podarcis muralis (sú menšieho vzrastu ako vo vysokých horách) a jašterice perlové (Timon lepidus). Z Escó sme proti prúdu riečky Rio Esco dostali do mesta Roncal, kde sme si nakúpili a prezreli rýchlo mesto. V meste žili asi jašterice Podarcis liolepis. Boli veľmi opatrné a nenechali sa vyfotiť. Cestou do sedla (pred serpentýnami) sme našli prejdenú samičku Lacerta bilineata a v okolí ešte jašterice múrové. V sedle Col de la Pierre Saint – Martin, 1760 m.n.m. som videl pekné jašterice múrové, ale nedali sa vyfotiť, hneď utekali do krovia. Pri zjazde do Osse en Aspe sme sa zastavili na jedlo a kávu v tieni lesa. Našli sme tu salamadry škvrnité
(Salamandra salamandra fastuosa), mloky Calotriton asper, Triturus marmoratus, Lissotriton helveticus helveticus, jašterice živorodé (Zootoca vivipara louislantzi), jašterice múrové (Podarcis  muralis brongniardii), slepúcha lámavého (Anguis fragilis). Večer sme sa šli podívať do dediny Aydius a okolia. Našli sme jediného hada tejto cesty, užovku stromovú (Zamenis longissimus), jašterice Lacerta bilineata a jašterice múrové (Podarcis muralis brongniardii).

Col de la Pierre Saint-Martin, 1760 m.n.m., 12:54 hod. Salamadra škvrnitá ( Salamandra salamandra fastuosa ), Osse en Aspe, 21.06.2017, 14:48 hod. Mláďa salamadry ( Salamandra salamandra fastuosa ), Osse en Aspe, 15:40 hod. 					P1060887 Jašterica živorodá, ( Zootoca vivipara louislantzi ), samička, Osse en Aspe, 21.06.2017, 17:11 hod. Aydius, 21.06.2017, 18:10 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Aydius 21.06.2017, 18:20 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Aydius 21.06.2017, 18:20 hod.
Užovka stromová ( Zamenis longissimus ), Aydius,19:16 hod.
Jašterica zelená ( Lacerta bilineata ), mláďa, Aydius, 21.06.2017, 19:24 hod. Jašterica zelená Lacerta bilineata, samička, Aydius, 21.06.2017, 20:24 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), mláďa, El Portalet, 1794 m.n.m. 22.06.2017, 17:34 hod.

22.06.2017 ( štvrtok ) – Aydius, El Portalet 1794 m.n.m.
Ráno vstáváme v 05.30 hod., je tma, ale to nevadí lebo zo začiatku ideme po kamenistej ceste. Na konci cesty je malé parkovisko (mohli sme si ušetriť 2 km chôdze). Stúpáme podľa turistickej značky do hôr na juhovýchod od Aydius-u. Nad pásmom lesa už bolo teplejšie, v kríkoch sa objavili jašterice živorodé (Zootoca vivipara louislantzi). Pod kameňmi u potoka, na 2 miestach, boli i vajíčka. Ukladajú ich pod okraj kameňov, kde ich ohrieva slnko a zároveň cez trávu presakuje voda, aby nevyschli. Iný druh jašteríc sme tu nenašli. Z Aydius-u sme odchádzali cez Bielle do priesmyku El Portalet 1798 m.n.m. Našli sme tu jašterice múrové (Podarcis  muralis brongniardii), mloky Calotriton asper a larvy salamadier škvrnitých (Salamandra salamandra fastuosa).

Jašterice živorodé ( Zootoca vivipara louislantzi ), samičky povykladení, Aydius, 22.06.2017. Vajíčka jašteríc živorodých, Aydius, 22.06.2017.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, El Portalet, 22.06.2017, 18:50 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, El Portalet, 22.06.2017, 18:50 hod.

23.06.2017 ( piatok ) – Gourette, Péne Médaa 2520 m.n.m., Lac d´Anglas, 2073 m.n.m.
V 08.00 hod. zastavujeme v lyžiarskom stredisku Gourette, zaparkovali sme za jedným prázdným hotelom (nie je lyžiarska sezóna). Na túru sme vyrazili pod vlekmi z výšky 1355 m.n.m. a končili v 2450 m.n.m. Na začiatku výstupu som videl jašterice múrové
(Podarcis muralis brongniardii) a jašterice živorodé (Zootoca vivipara louislantzi), asi do 1550 m.n.m. Potom až na vrchol bola „mŕtva“ zóna. Využili sme možnosť vrátit sa do mesta súbežným údolím, východne hory Péne Médaa 2520 m.n.m. Po prelezení malého hrebeňa a zdolaní asi 15-20 m nebezpečne strmého zrázu sme sa dostali do údolia jazera Lac d´Anglas, 2073 m.n.m. Hneď po prelezení som uvidel dve jašterice Iberolacerta bonnali. Znovu sme ich začali nachádzať asi 200 m nižšie v suťovom poli. Jašterice nešlo fotiť, už z diaľky sa schovávali do sute. Spozoroval som, že sa schovávajú tam, kde je „čierna“ farba. Ak som mal blízko batoh (s čiernym poťahom) alebo fotoaparát (čierny), hneď si to tam namierili a ukľudnili sa. Pri zostupe som ešte 2 Iberolacerty našiel asi 50 výškových metrov pod jazerom. O niečo nižšie v tráve sa často objavovali jašterice živorodé.

Vľavo Péne Médaa 2520 m.n.m., vpravo Pic d´Amoulat 2594 m.n.m., Gourette, 23.06.2017, 09.29 hod.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Gourette, 08:56 hod. Jašterica živorodá ( Zootoca vivipara louislantzi ), mláďa, Gourette, 23.06.2017, 09:11 hod.
Výhľad z hrebeňa, Lac d´Anglas, 2073 m.n.m., 12:35 hod. Lokalita jašteríc Iberolacerta bonnali, Lac d´Anglas, 13:54 hod. Ten istý samec zblízka. Iberolacerta bonnali, samec, Lac d´Anglas, Gourette, 23.06.2017, 14:28 hod. V detaili. Iberolacerta bonnali, samec, Lac d´Anglas, Gourette, 23.06.2017, 14:28 hod.
Iberolacerta bonnali, samec, Lac d´Anglas, Gourette, 23.06.2017, 14:30 hod. Iberolacerta bonnali, detail samičky, Lac d´Anglas, Gourette, 23.06.2017, 15:07 hod. Iberolacerta bonnali, jediná samička chytená pod jazerom Lac d´Anglas, Gourette, 23.06.2017, 15:09 hod. Ešte raz.

24.06.2017 ( sobota ) – Col du Tourmalet, 2114 m.n.m., Pic du Midi de Bigorre, 2865 m.n.m.
Ráno fúkal studený vietor ale našťastie v priesmyku Col du Tourmalet, 2114 m.n.m., bolo jasno. Iberolacerty som u cesty v priesmyku nenašiel. Videl som iba jedného samca jašterice múrovej (Podarcis muralis brongniardii). S Radkom sme sa pripojili k desiatkám turistov a vyliezli na Pic du Midi de Bigorre, 2865 m.n.m. Stúpanie je celkom znesiteľné, strmé začíná byť až 1 km pod vrcholom. Iberolacerty som cestou hore nevidel. Po odpočinku a vyfotení vysielača sa v 11.00 hod. vraciame. Jednu serpentínu nad ruinou domu, v asi 2450 m.n.m. som u cesty, kde bola tráva, uvidel dve mláďatká jašterice Iberolacerta bonnali. Nižšie u cesty a i okolo domu som našiel i dospelé. Poslednú Iberolacertu som videl medzi prvým a druhým viaduktom. Vypadá to tak, že  Iberolacerty vyliezajú až keď začína slko poriadne hriať.

Jazero Lac d´Oncet, v pozadí Massif de Néouvielle, 24.06.2017, 11:32 hod. Budovy na Pic du Midi de Bigorre, 24.06.2017, 12:55 hod.  Tohotoročné mláďátko Iberolacerta bonnali, 24.06.2017, 12:25 hod. Tohotoročné mláďátko Iberolacerta bonnali, 24.06.2017, 12:25 hod. Samec Iberolacerta bonnali, Pic du Midi de Bigorre, 24.06.2017, 12.29 hod. Samec Iberolacerta bonnali, Pic du Midi de Bigorre, 24.06.2017, 13:40 hod. Posledná Iberolacerta bonnali, 24.06.2017, 13:41 hod. Neďaleko už vládol tento samec jašterice múrovej ( Podarcis muralis brongniardii ), 24.06.2017, 13:52 hod.

25.06.2017 ( nedeľa ) – Lac de Bethmale, Mont Valier – údolie Étang d´Eychelle.
Vyrážáme za tmy v 07:00 hod. z 1062 m.n.m. od jazera Lac de Bethmale. Dlho ideme lesom strmým stúpaním, je hmla. Od 11:00 hod., keď už sa dostáváme mimo les začína svietiť slnko. Zo začiatku nachádzám jašterice živorodé, konečne u jazera Etang D’Ayes vidím dospelého samca jašterice Iberolacerta aranica. Zo španielských horských jašteríc sú najväčšie, veľkostne sa dajú zrovnať s jaštericami múrovými. Jašterice múrové som tu nevidel. Iberolacerta aranica žili iba na severnej strane jazera, v údolí obrátené na východ spolu so skokanmi hnedými (Rana temporaria parvipalmata) a jaštericami živorodými (Zootoca vivipara louislantzi). Nad hranicou lesa som našiel ropuchu bradavičnatú (Bufo spinosus).

Jazero Etang D'Ayes, Bethmale, 25.06.2017, 12:00 hod. Ropucha bradavičnatá ( Bufo spinosus ), Etang D'Ayes, 25.06.2017, 09:48 hod.  Iberolacerta aranica, samec, Etang D'Ayes, Bethmale, 25.06.2017, 11:37 hod. Iberolacerta aranica, detail, Etang D'Ayes, Bethmale, 25.06.2017, 11:37 hod.Iberolacerta aranica, mláďa, Etang D'Ayes, 25.06.2017, 12:06 hod. Iberolacerta aranica, mláďa, samička, Etang D'Ayes, 25.06.2017, 12:06 hod. Iberolacerta aranica, samička, Etang D'Ayes, 25.06.2017, 13:59 hod. Iberolacerta aranica, samička, Etang D'Ayes, 25.06.2017, 13:59 hod.  aranica, samec, Etang D'Ayes, 25.06.2017, 13:59 hod. Skokan hnedý ( Rana temporaria parvipalmata ), Etang D'Ayes.

26.06.2017 ( pondelok ) – priehrada Étang de Soulcem, Montseny.
Celú noc a i ráno padal hustý dážď. Čakali sme v aute nad priehradou Étang de Soulcem, čo bude? Všade okolo nás boli búrky. Radek zistil, že od 12.30 hod. má na 2 hodiny prestať pršať a možno zasvieti i slnko. V daný čas skutočne prestalo pršať a slnko sa ukázalo medzi mrakmi ale stále fúkal silný vietor. Vo vysokom tempe sme vystúpali údolím potoka Ruisseou de la Gardelle, ktorý sme na jednom mieste museli prebrodiť. Na konci kotliny boli vhodné kamene na odvalovanie a i svah bol otočený na juhovýchod. Po krátkej dobe sa mi podarilo pod červenohnedými kameňmi nájsť 6 samičiek jašterice Iberolacerta aurelioi. Radek našiel jediného samca. Našiel som i čerstvo nakladené vajíčka spolu so starými obalmi. Samičky boli čertsvo vykladené. Jašterice veľkostne sa podobajú jaštericiam Iberolacerta bonnali, ktoré ale majú biele brucho. Iberolacerta aurelioi majú brucho žlté! Cestou dolu som ešte (asi 200 výškových metrov nad jazerom) videl jednu samičku Iberolacerta aurelioi, mláďa jašterice živorodej
(Zootoca vivipara luizlanzi) a 3 skokany hnedé (Rana temporaria parvipalmata). Vystúpali sme z 1643 m.n.m. asi do 2330 m.n.m. Keď sme dorazili k autu začalo opäť husto pršať.

Priehrada Étang de Soulcem, 26.06.2017, 14.00 hod. Lokalita jašteríc Iberolacerta aurelioi, 26.06.2017, 15.10 hod. Vajíčka jašterice Iberolacerta aurelioi, Étang de Soulcem, 26.06.2017, 15:33 hod. Iberolacerta aurelioi, samička, Étang de Soulcem, 26.06.2017, 15:33 hod.  Iberolacerta aurelioi, brucho samičky, 26.06.2017, 15:34 hod. Iberolacerta aurelioi, samička po vykladení vajíčok, 26.06.2017, 15:41 hod. Iberolacerta aurelioi, iné samičky, Étang de Soulcem, 26.06.2017, 15:49 hod. Iberolacerta aurelioi, iné samičky, Étang de Soulcem, 26.06.2017, 15:49 hod.  Iberolacerta aurelioi, iné samičky, Étang de Soulcem, 26.06.2017, 15:49 hod. Iberolacerta aurelioi, jediný nájdený samec, 26.06.2017, 15:53 hod. Iberolacerta aurelioi, samec, detail hlavy, 26.06.2017, 15:53 hod. Iberolacerta aurelioi, samec, brucho, 26.06.2017, 15:53 hod.   Skokan hnedý ( Rana temporaria parvipalmata ), Étang de Soulcem, 26.06.2017, 16:16 hod Jašterica živorodá, ( Zootoca vivipara louislantzi ), Étang de Soulcem, 26.06.2017, 16:55 hod

27.06.2017 ( utorok ) – Montseny.
V horách Montseny sme sa pokúsili nájsť mloky Calotriton arnoldi. Ráno sme vyšli do priesmyku Col de Puymorens, 1915 m.n.m. a odtiaľ na Vic – Montseny a Santa Fe. Na odpočívadle, na severe pohoria Serra del Cadí, kde sme brali vodu som fotil jašterice múrové (Podarcis  muralis brongniardii). V Santa Fe sme boli až v 13:30 hod. Prešli sme asi 1,5 km proti prúdu potoka, ale mimo lariev salamadry Salamandra salamandra terrestris sme nič nenašli. Potom sme vyliezli na vrchol Turó de l´Home, 1712 m.n.m. Mali sme špatné počasie, bola hmla a fúkal silný vietor. Na začiatku cesty v priekope som videl niekoľko jašteríc múrových (Podarcis muralis brongniardii).

Turó de l´Home, 1712 m.n.m., 19.16 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička,27.06.201, Serra del Cadí, 10:51 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, 27.06.201, Serra del Cadí, 10:51 hod. Salamandra škvrnitá ( Salamandra salamandra terrestris ), potok	 v Santa Fe, 27.06.2017, 18.06 hod

28.06.2017 ( streda ) – Pic du Canigou ( 2784 m.n.m. ).
Ráno zastavujeme na raňajky v meste Prats-de-Mollo-la-Preste. Fotím historické námestie a pevnosť na kopci, tam ale nedôjdeme, je ďaleko. Mimo hradby města som videl jašterice múrové (na mostnom piliery a vedľa parkoviska). Pokračujeme do kúpeľov La Preste a odtiaľ lesnou cestou do priesmyku Collade des Roques Blanques, 2252 m.n.m. Zastavili sme vo výške 1690 m.n.m. a v ceste sme pokračovali pešo. Prší, občas cez mraky mierne zasvieti slnko. Pod kameňmi nachádzame jašterice múrové (Podarcis muralis brongniardii) a jednu salamandru (Salamandra salamandra terrestris). Asi po 3 hodinách stúpania sme sa vrátili, neustále pršalo, žačala byť hmla, zosilnel vietor a silne sa ochladilo. Pyreneje nás vyháňali domov. Končili sme vo výške 2300 m.n.m.

29.06.2017 ( štvrtok ) – Breisach am Rhein.
Zastavili sme na pile vo Francúzsku, naproti mestu Breisach am Rhein ( dedina
Biesheim ). Podarilo sa mi vyfotografovat okolo koľaji a budov jašterice múrové
(Podarcis muralis brongniardii).

Prats-de-Mollo, 28.06.2017, 10:23 hod. P1070282 P1070272 Salamandra ( Salamandra salamandra terrestris ), západne Canigou, 28.06.2017, 10:58 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Canigou, 28.06.2017, 13:35 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, západne Canigou, 28.06.2017, 13:35 hod.  Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Canigou, 28.06.2017, 12:44 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis ), samička,Biesheim, 29.06.2017, 17:46 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis ), mladý samec Biesheim, 29.06.2017, 17:46 hod. Jašterica múrová ( Podarcis muralis ), samec Biesheim, 29.06.2017, 17:46 hod.

Rubriky: Poznámky z ciest | Komentáře nejsou povoleny