ZIMNÝ NÁLEZ MLOKOV ( december 2010 ).

Termín: 23.12.2010 – 2.1.2011.

Počasie:

23.12.2010 – Brno, +10°C, večer prší a fúká vietor, Ipeľské Predmostie +6°C.
24.12.2010 – prší, silný vietor, +5°C.
25.12.2010 – prší, silný vietor, 1°C, večer 0°C začína snežiť.
26.12.2010 – -5°C, v noci napadlo 5 cm snehu, sneží s prestávkami celý deň.
27.12.2010 – -7°C, poobede svieti slnko.
28.12.2010 – v noci je -17°C, zamračené. Od 28.12.2010 do 01.01.2011 je inverzia, hustá hmla a celý deň mrzne.

Zimná krajina na lúke západne Ipeľského Predmostia.  Zimná krajina na lúke západne Ipeľského Predmostia.

Zimná krajina na lúke západne Ipeľského Predmostia.  Zimná krajina na lúke západne Ipeľského Predmostia.

Bol som iba na jednom výlete. Chcel som sa podívať na terén v zimných podmienkach v okolí Čeboviec, Príbeliec, Čeloviec a Veľkého potoka ( proti prúdu od Vinice ). Nakoniec cesta nemala skoro žiadny význam pre hustú hmlu. V Príbelciach je veľký pieskový lom a podľa informačnej tabule i pekná lesostep, kde sa v lete chcem podívať na krátkonožky. Pod Čelovcami stiekajú dva potoky. Pravý prítok ( po smeru toku ) je neregulovaný, prírodný. Ľavý je prehradený a odvádza vodu z dediny. Oba prítoky sú dosť veľké, pravdepodobne v lete nevysychajú. Bude zaujímavé porovnať aké ryby prežili nad stavidlom a v neprehradenom ( prirodzenom ) potoku.

Celkový pohľad na studňu. Šachta vedľa studne, pieskový podklad.

Loviace zariadenie s mlokom dunajským, mloky mali rôznu veľkosť. Mlok dunajský ( Triturus dobrogicus ).

Mlok dunajský ( Triturus dobrogicus ).Začiatkom novembra 2010 mi sestra volala, že nemôže používať vodu zo studne, pretože sú v ňom žaby a „jašterice“. Poradil som jej aby vodu nosila od susedov, ale na to mi odpovedala, že majú tiež jašterice a žaby v studni. Druhý deň volala, že skoro všetko vylovila, hlavne mŕtvé žaby ale mloky utekajú a zostali v studni. Dúfal som, že mloky do Vianoc prežijú. Celkom sa mi podarilo chytiť 7 mlokov ( asi 2 tam zostali ) z toho 6 mlokov dunajských ( Triturus dobrogicus ) a jedného mloka bodkovaného ( Lissotriton vulgaris ). Žaby som nenašiel. Kontroloval som ešte 2 studne, v susedstve. Vo všetkých boli mloky a 1-2 žaby, pravdepodobne kunky červenobruché ( Bombina bombina ). Teplota vody v studni bola 10°C. Hladina vody začínala v hĺbke asi 3 m od príklopu. Pôda okolo studne je všade piesčitá ( riečny nános ). Bohužial dnes, keď píšem tento článok už viem, že mloky a žaby idú inštiktívne za vodou a spadnú do studne odkiaľ nemajú možnosť uniknúť a utopia sa.

V pivnici na schodoch sa mi podarilo objaviť zimujúcu hrabavku škvrnitú ( Pelobates fuscus ). V pivnici na schodoch sa mi podarilo objaviť zimujúcu hrabavku škvrnitú ( Pelobates fuscus ). Z bočnej steny si nahrabala piesok a urobila si hniezdo, bolo vidieť iba nos a oči.

This entry was posted in Poznámky z ciest, Slovensko. Bookmark the permalink.