NEMECKO ( jún a júl 2020 ) – 2 cesty.

1. cesta:
SCHNAITTENBACH, NÜRNBERG, BURGWINDHEIM.
Termíny: 1. cesta 27. 06. 2020

Cieľ cesty: Overiť informácie o výskytě jašteríc múrových v Bavorsku vedených na internetových stránkach www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname =Podarcis+muralis.

Prvé miesto, ktoré som navštívil bolo mestečko Schnaittenbach. V miestnom potoku Ehenbach ( u Lidlu ) som videl plávať jalce hlavaté ( Leuciscus cephalus ). Potom som zaparkoval na konci železničnej trate, sú tu iba dve koľajnice. Na okamžik som tu videl dve jašterice, ktoré sa mi nepodarilo určiť. Pravdepodobne to boli jašterice krátkohlavé. Potom som sa prechádzal vedľa koľajníc, ktoré viedli do kaolínového lomu. Nič som tam nevidel. V tomto mestečku som nenašiel vhodné miesto pre jašterice múrové. Cez Amberg som dorazil do riečneho prístavu ( Hafen ) v Norimbergu. Prístup do prístavu a parkovanie je bezproblémové. Asi 40 m pred križovatkou s Wiener Strasse som uvidel neurčenú, malú jašteričku, ktorá sa mi už neukázala. Tesne pred križovatkou (5 m) som uvidel ako sa v tráve mihla ďalšia jašterica. Po dlhšom pozorovaní som uvidel samičku jašterice múrovej
( Podarcis muralis maculiventris ). Pod mostom som potom našiel všetky generácie jašteríc. Boli veľmi opatrné a mimo jednu samičku sa mi ani jednu nepodarilo vyfotiť. Ďalšiu zastávku som urobil na okraji nákladovej vlakovej stanice, na ulici Julius Lossman Strasse. Tu som nič nenašiel. Potom som dorazil až do centra Norimbergu a zaparkoval poblíž mestských hradieb. Na hradbách som nič nevidel. Pokračoval som ulicou Steibühler Strasse na druhú udávanú lokalitu Kohlenhof ( uholné sklady – mala tu byť stará nákladná vlaková stanica ). Tu už ale stále veľká, nová budova. Zostalo iba pár nevytrhaných koľajníc. Pod jedným kameňom som našiel vysušenú kostru jašterice a v západnej časti jedného mladého samca jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis ). Do mestečka Burgwindheim som dorazil v 17:00 hod. Stále svietilo slniečko, bolo teplo, ale žiadne jašterice som na múre okolo starej školy ( zámku ) nenašiel. Na nádvorí školy je informačná tabuľa s obrázkami plazov a obojživeľníkov ale jašterica múrová medzi nimi nie je.

Lokalita jašteríc múrových pod mostom. Lokalita jašteríc múrových.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samička, Nürnberg - Hafen. Tá istá samička.

Kohlenhof - jedna z posledných starých budov. Kohlenhof so zostatkami koľajníc, miesto je už z veľkej časti rozkopané, bez jašteríc.

Kostra neurčenej jašterice - Kohlenhof. Škola v Burgwindheime, bez jašteríc.

2. cesta:
UNTERGRUPPENBACH, TALHEIM, WURMLINGEN – HIRSCHAU, WENDELSHEIM, NÜRNBERG.
Termíny
: 2. cesta 26. 07. – 28. 07. 2020

Cieľ cesty:
Nájsť zavlečené jašterice zelené – západné ( Lacerta bilineata ) u mesta Tübingen a jašterice múrové ( Podarcis muralis ) na hradoch južne Heilbronnu. Prejsť celý prístav v Norimbergu a podívať sa na možný výskyt jašterice múrovej na vlakových staniciach u Brunecker Strasse a Tullnau.

Počasie: Jasno, teplota +31°C v tieni, mierny vietor.

26.07.2020 ( nedeľa ), Wimmental, Untergruppenbach, Talheim.
Na začiatku cesty som sa vybral do Hirschau, a to do zábavného parku Monte Kaolino. Bohužiaľ pršalo, a tak som nemohol zistiť, či náhodou tu nežijú zavlačené jašterice múrové. Podmienky tu sú. Za Norimbergom už sa vyjanilo a bolo teplo. Zastavil som na diaľničnom odpočívadle západne dediny Wimmental a vydal sa do vinohradov. Našiel som tu veľkú populáciu jašteríc múrových ( Podarcis muralis brongniardii ). Najviac ich žilo pod lesom, na skalnej stráni.

Vinice západne dediny Wimmental, 26.07.2020. Detail svahu pod lesom.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Wimmental. Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samec, Wimmental.

Druhú zastávku som urobil na hrade v Untergruppenbachu ( Stettenfels Castle ). Hrad a i vinohrady okolo sú veľké, ale na nádvorie hradu som sa nedostal, bolo uzavreté. Obišiel som celý vonkajší múr hradu, ale nič som nevidel. Sklamaný a v nádeji, že v Talheimu na hrade jašterice nájdem, som tam vyrazil, ale ani tu nič nežilo. Hrad je uprostred mesta, vinohrad a záhrady okolo sú malé. Naviac hrad nie je v kontaktu s okolitou prírodou. Pokračoval som do dediny Helfenberg, kde som sa vybral medzi vinohradmi na zrúcaninu hradu. U zrúcaniny Helfenberg, som jašterice nenašiel, ale keď som sa vracal dolu, tak som pri ceste, na pokosenej lúke, uvidel dva samce jašterice krátkohlavej
( Lacerta agilis agilis ). Vzhľadom k tomu, že ešte bolo svetlo, tak som sa presunul k Tübingenu.

Jašterica múrová ( Podarcis muralis brongniardii ), samička, Wimmental. Hrad Untergruppenbach bol bez jašteríc.

Hrad Talheim. Sú v ňom byty. Ani tu jašterice nežijú. Ruina Helfenberg, 364 m.n.m.

Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis agilis ), samec, Helfenberg. Kaplnka Wurmlinger Kapelle, 475 m.n.m.

27.07.2020 ( pondelok ), Wurmlingen – Hirschau, Wendelsheim.
Parkovanie som našiel na začiatku náučného chodníka vo Wurmlingen-u, pod kopcom s kaplnkou. Vybral som sa spodnou cestou s tým, že jašterice zelené – západné ( Lacerta bilineata ), by mali žiť i na úpätí kopca. Prvú jaštericu zelenú, samičku, som uvidel na hromade suchého viniča. Vyššie vo svahu som uvidel ešte jednu dospelú jaštericu a jedno mláďa. Pri ceste ku kaplke a ani u nej som ďalšie jašterice nevidel. Východne od kaplnky je ručne kosený svah s prírodnou rezerváciou – Hirschauer Berg. V minulosti tu boli pasienky a vinohrady. Zistil som, že tu stále žije silná populácia jašteríc zelených. Bohužiaľ boli strašne opatrné, hneď sa schovávali do kríkov. Nedali sa ani vyfotografovať. Predpokladám, že sú obľubenou korisťou vtákov, ktoré ich lovia zo stromov, a preto na každý pohyb reagujú útekom. Večer som ešte vybehol medzi vinohrady nad dedinou Wendelsheim. Našiel som tu jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis agilis ). Jašterice zelené sem ešte neprenikli.

Hirschauer Berg - rezervácia, bohatá lokalita jašteríc zelených ( Lacerta bilineata ). Hirschauer Berg - rezervácia, detail spodnej časti svahu.

Jašterica zelená - západná ( Lacerta bilineata ), samec, Wurmlingen. Ten istý samec.

Jašterica zelená ( Lacerta bilineata ), mladá samička, Hirschau. Tá istá samička v detailu.

Vinice nad Wendelsheim. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samec, Wendelsheim.

Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), samička. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), mladý samec.

28.07.2020 ( utorok ), Nürnberg.
Domov a do Norimberku som vyrazil ešte za tmy. V prístave ( Hafen ) som zašiel okolo železnice až na jeho západný okraj. Jašterice múrové ( Podarcis muralis maculiventris ) som videl všade okolo plotov, kde boli úkryty, okolo koľajníc a i v lese na západnom okraji. Videl som i jedno mláďa jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis ). Jašterice múrové sa na západnej strane dostali pravdepodobne i do mesta, mimo prístav. Na železničných staniciach som nič nenašiel. U Brunecker Strasse je to uzavretý objekt s ťažbou piesku uprostred mesta, všade je zakázaný prístup. Pozemky vlastnia súkromné firmy alebo ich stráží mesto.  U Tullnau je zase málo zelených plôch.

Červená čiara - miesta výskytu jašteríc múrových ( Podarcis muralis ). Jašterica múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), mláďa, Norimberg.

Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), mláďa, Norimberg. Jašterica krátkohlavá ( Lacerta agilis ), mláďa, prístav.

Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samica, Norimberg. Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Norimberg.

Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Norimberg. Jašterice múrová ( Podarcis muralis maculiventris ), samec, Norimberg.

Brunecker strasse, pieskovňa. Konečná stanica v Tullnau, Norimberg.

This entry was posted in Poznámky z ciest. Bookmark the permalink.