NEMECKO – DRÁŽĎANY ( september 2013 ).

Termín: 07.09.2013.

Počasie: Slnečno, 25°C.

Na základe informácii z adresy www.lacertra.de som chcel osobne vidieť jašterice múrové   ( Podarcis muralis nigriventris ) v Drážďanoch. Uvažuje sa, že boli vypustené nezodpovedným teraritom. Podľa môjho názoru  boli  zavlečené z Talianska už v dávnejších dobách v súvislosti s pestovaním vínnej révy. Buď sa sem dostali náhodne s prútmi viniča alebo úmyselne aby pripomínali pestovateľom pôvodný kraj. Nasvedčuje tomu ich malé rozšírenie iba v okolí historického zámku Albrechtsburg, kde sa v jeho záhradách hrozno pestuje. V rozsiahlých viniciach na juhovýchode Drážďan ( časť Pillnitz - 11 km ) som ich už nenašiel. Tu som vlastne jašterice žiadne nenašiel, iba v jednej umelej nádrži na zavlažovanie skokany hnedé ( Rana temporaria ). Jašterice múrové som hľadal i okolo cesty na ulici Altwachwitz. Ani tu som ich nenašiel ale pravdepodobne v okolitých záhradách žijú. Pestovanie hrozna v okolí Drážďan začalo po roku 1400 a trvalo s krízami do dôb socializmu, kedy zaniklo ( do r.1950 ). Najväčší rozkvet bol asi okolo rokov 1700-1800. Za pomoci peňazí z Európskej únie sa obnovili vinice i mimo historický areál   ( zámok Albrechtsburg ) na kopciach východne Drážďan ( časť Pillnitz ). Dnes sa tam pestuje 8 druhov hrozna. Za 1/8 litra na ochutnanie chceli 3,5 Eur, za 1 liter 18-20 Eur. Pri múre u kostola pod vinohradmi boli zasadené dva druhy hrozna. Ochutnal som biele, bolo už sladké. Všetky vinice sú bohužiaľ dobre oplotené. Vedie nad nimi na okraji lesa náučná cesta. Dospelé jašterice boli veľmi opatrné a zdržovali sa blízko úkrytov. Celkom som ich videl asi 15. Mláďatá behali v tráve vedľa múru, tých bolo asi 25 kusov. Našiel som i tri malé užovky obojkové ( Natrix natrix ) okolo múru. Pravdepodobne boli na love malých jašteríc, pretože sa plazili poobede v 13.00 h k múru, kde sa jašterice zdržovali.

Vzdialený pohľad na historickú časť Drážďan s mostom Carolabrücke. Druhá strana mostu s budovou Ministerstva financii - Königsufer.

Kamenná stena pod zámkom Albrechtsburg na ulici Körnerweg. Kamenná stena pod zámkom Albrechtsburg na ulici Körnerweg na druhú stranu.

Jašterice múrové ( Podarcis muralis nigriventris ), samec vľavo, samička vpravo. Samec jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigriventris ).

Samec jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigriventris ). Samec jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigriventris ).

Mláďa jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigroventris ). Mláďa jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigroventris ).

Samička jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigroventris ). Samička jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigroventris ).

Samička jašterice múrovej ( Podarcis muralis nigroventris ).   Malá užovka obojková ( Natrix natrix ), ktorá asi bola na love malých jašteríc, pretože sa plazila z mesta k vode.

Drážďany.

 

This entry was posted in Nemecko, Poznámky z ciest. Bookmark the permalink.