JUŽNÉ MAĎARSKO ( apríl 2004 ).

Južné Maďarsko, termín: 28.04.-01.05.2004    

1. deň 28.04.2004: Vyrazili sme 27.04.2004 v 22.00 hod  z Kladna, ja, Roman Š. a Michal. Prvá zastávka bola naplánovaná v obci Pákozd, severne jazera Velence, kde sme dorazili v 04.15 hod. Podľa údajov z maďarskej literatúry by tu mali žiť jašterice trávne ale najskôr ide o omyl podobný výskytu na východnom Slovensku. Po svitaní a oteplení v 08.00 jsme vyrazili na kopec severne nad dedinou. Je tu nízka tráva, jalovcové kríky a hlavne malé smetisko. Prvým úlovkom bola dospelá samička jašterice zelenej ( Lacerta viridis ), druhým mláďa užovky hladkej ( Coronella austriaca ) a ešte niekoľko jašteríc zelených.

....samička jašterice zelenej ( Lacerta viridis ), Pákozd, 28.04.2004... ...korytnačka močiarna, prechádzala cez cestu pri Dunaji, kde ju prešiel džíp, odletelaasi o 6-7 m ale prežila bez poranenia, Baja...

Samičky jašteríc zelených sú tu trocha inak zafarbené ako na južnom Slovensku alebo severe Maďarska. Pripadali mi, že sú viac zelené, bez hnedého nádychu na bokoch, miesto bielych pruhov na chrbte a bokoch boli nažĺtlé a na chrbte mali väčšie a výraznejšie čierne škvrny. Zdržali sme sa tu do 10.00, krásne sa oteplilo, ale jašterice trávne ani my sme nenašli.

...Villány-pohľad z juhu na kopec Szársomlyó, lokalita výskytu Coluber caspius, prísně chránena rezervácia , vstup bez povolenia je zakázaný, 29.04.04...  ...nebezpečné preliezanie vodnej prekážky v podaní Romana..

Pokračovali sme do kúpeľného mesta Harkány ( Harkáň ) na juhu Maďarska u Chorvátskych hraníc. Cestou sme sa zastavili na okraji jednej malej prírodnej rezervácie. Bol to úzky pás stepnej vegetácie okolo cesty. Žili tu jašterice zelené a na stromoch sa párili chrústi. Do Harkány-e sme prišli v 13.15 hod, v tieni bolo 21°C a všetko už krásne zelené. Na tachometry bolo 814 km z Mariánských Lázní. Po chvíľke blúdenia medzi chatami nás odchytil miestny majiteľ penzionu, ktorý nás ubytoval v peknom dome, blízko kúpeľov za 10 EURO za noc/osobu. V čase 16.00 – 19.00 sme sa išli podívať na hrad Siklós ( Šiklóš ). Na hradnom múre žili jašterice múrove ( Podarcis muralis ) a videli sme tu i jednu užovku obojkovú ( Natrix natrix ). Pri zapadajúcom slnku sme v kanáli na východnej strane Harkánye videli asi 11 korytnačiek močiarnych ( Emys orbicularis ), ktoré na najmenší pohyb reagovali okamžitým útekom do vody. Na brehu som zahliadol jaštericu zelenú ( Lacerta viridis ) a jaštericu krátkohlavú ( Lacerta agilis ). Večer sme končili posedením u piva v reštaurácii naproti penzionu. Mesto i celé okolie je zamerané na turizmus, hlavne z Nemecka, Čiech a Chorvátska. Na obchodoch sú bežné chorvátske nápisy.

...krásne vyfarbená užovka stromová ( Zamenis longissimus ), dlhá 80 cm, Harkány... ...jašterica trávna ( Podarcis tauricus ), Fülöpháza...

2. deň 29.04.2004: Tento slnečný deň sme venovali hľadaniu užovky kaspickej ( Coluber jugularis ) okolo prírodnej rezervácie Szársomlyó ( Sáršomjó ), kde je bez doprovodu zákaz vstupu. Našli sme iba jašterice zelené a múrové, ale videli sme i jednu užovku kaspickú, žial iba na informačnej tabuli. Strážca prírodného múzea sôch mi povedal, že rozsiahly výskum užoviek robili študenti z univerzity v Gödöllő. On sám ale ešte tohoto roku žiadne nevidel. Cestou domov, nad dedinou Nagyharsány ( Naďharšáň ) som pod veľkým kameňom našile 4 vajíčka jašterice múrovej. Je veľmi pravdepodobné, že tu samičky znášaju vajíčka 2krát do roka, tomu nasvedčuje i rozdielna veľkosť mláďat. Poobede od 17.00 jsme prehľadávali lúky juhozápadne Harkány-e s nádejou, že narazíme na vretenice Vipera berus „pseudaspis. V literatúre som, ale o tomto výskyte žiadny záznam nenašiel. Našli sme 2x užovku obyčajnú ( Natrix natrix ), 2x užovku hladkú ( Coronella austriaca ), 1x užovku stromovú ( Zamenis longissimus ), jašterice zelené.

3. deň  Fülöpháza -piesková duna, vstup je iba na povolenie. 1.5.2004... 30.04.2004: Opäť jsme skúšali šťastie na lúkach juhozápadne Harkánye. Najdené 2x užovka stromová, 2x užovka obyčajná, 1x samec jašterice obyčajnej, jašterice zelené. Počasie bolo oblačné, iba občas zasvietilo slniečko. Poobede som vyliezol na lesostepný kopec nad mestom Harkány. Na začiatku, u viníc, pod eternitom som našiel pohromade 5 užoviek stromových a jednu užovku obyčajnú ( Natrix natrix ). Z toho 3 “stromovky” mali  okolo 1,4 m. Na kopci som hľadal krátkonožky ( Ablepharus kitaibelii ), ale nenašiel a asi skutočne tu nežijú.

4. deň 01.05.2004: Vstup do Európskej únie. Vracali sme sa kvôli jaštericiam trávnym cez Fülöpházu. Podíval som sa opäť na pieskovú dunu. V tejto dobe, oproti letu, na pieskoch ešte rástla nízka tráva.

This entry was posted in Maďarsko, Poznámky z ciest. Bookmark the permalink.