SLOVENSKO ( máj 2019 ).

02.05.2019 ( štvrtok ), Tešmák – Veľký vrch ( Vysoká ), 282 m.n.m., potoky Olvár a Berinček:
Na kopci Veľký vrch som videl 6 krátkonôžiek štíhlých ( Ablepharus kitaibelii ) a niekoľko malých jašteríc zelených ( Lacerta viridis ). V potoku Olvár, tesne pod mostom, v rúre, som chytil malé jalce hlavaté ( Leuciscus cephalus ). Nad mostom 2 malé jalce a už iba slíže severné ( Barbatula barbatula ) a dva skokany hnedé ( Rana temporaria ). Na jednom mieste bobry zvalili topole do potoka a zastavili vodu. Tu sú miesta pod koreňmi hlboké 1 – 1,5 m. Naopak, tam, kde je štrkové dno, tiekla voda široká iba 60 cm s hĺbkou do 5 cm. Potok Berinček bol miestami vyschnutý a tiekol iba pramienok široký maximálne 30 cm a s hĺbkou 2-3 cm. U mostu cez potok Berinček som videl 2 samce jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ). Na smetisku v lese u Tešmaku som našiel dve užovky stromové ( Elaphe longissimus ), jedno mláďa a dospelú.

Malá užovka stromová ( Elaphe longissimus ), Tešmák, lesné smetisko. Skokan hnedý ( Rana temporaria ), koryto potoka Olvár v lese.

Potok Olvár s kamenitým dnom, 02.05.2019, 11:50 h.  Samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), breh Berinčeka

Druhý samec jašterice krátkohlavej ( Lacerta agilis argus ), breh Berinčeka. Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ),Tešmák, Veľký vrch.

07.05.2019 ( utorok ), Ip. Predmostie – Pášt, fotbalové ihrisko:
V jazierku na fotbalovom ihrisku žili skokany zelené ( Pelophylax kl. esculentus ). Žubrienky hrabavky škvrnitej som nechytil. A na ihrisku, kde žili jašterice krátkohlavé, som teraz chytil mláďa jašterice zelenej ( Lacerta viridis ). V „Páštu“ nie sú žiadne ryby, iba malé žubrienky ropuchy bradavičnatej ( Bufo bufo ). V odvodňovacom kanály, na úrovni štrkovej jamy, som chytil samca mloka bodkovaného ( Lissotriton vulgaris ).

Vykopaná jama, „Pášt“, bez rýb. Toho roku som ryby v žiadnej jame nenašiel! Samec mloka bodkovaného ( Lissotriton vulgaris ), odvodňovací kanál vedľa „Páštu“.

Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), Ip. Predmostie, fotbalové ihrisko. Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ),Tešmák, Veľký vrch.

 Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ), Horné Rykynčice, vrch Sanda.

10.05.2019 ( piatok), Ipeľské predmostie – Šomoš, vinohrady:
Okolo 11:00 h. sa vyčasilo, a tak som sa vydal na Šomoš za krátkonôžkami. Step ( lúka, kde som ich našiel v r. 2003 ) je už zarastená stromami, chýba tráva a i dubové lístie je iba miestami. Terén už nie je vhodný pre krátkonôžky. Nevidel som za 2 hodiny hľadania ani jednu, neboli tam ani jašterice zelené ( Lacerta viridis ). Na svahu, v lese, som videl jedného malého skokana štíhleho
( Rana dalmatina ). Jednu krátkonôžku štíhlú ( Ablepharus kitaibelii ),  som našiel nakoniec na rozhraní lesa a lúky v západnej časti čistinky. Cestou k autu som vyfotil na okraji vinohradu párik jašteríc zelených ( Lacerta viridis ).

Krátkonôžka štíhlá, ( Ablepharus kitaibelii ),Tešmák, Šomoš. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samica, vinohrady, Ip. Predmostie.

Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samica, vinohrady, Ip. Predmostie. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samica, vinohrady, Ip. Predmostie.

Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samec, vinohrady, Ip. Predmostie. Jašterica zelená ( Lacerta viridis ), samec, vinohrady, Ip. Predmostie.

 

This entry was posted in Poznámky z ciest. Bookmark the permalink.