2. Diel: MAĎARSKO ( máj 2013 ).

08.05.2013 ( Streda ).
V Tápiószentmárton-u sa budíme do slnečného, horúcého rána. Ale kým sa dostaneme na lokalitu východne od dediny, mierne sa zatiahne ale od 9.00 je zase krásne. Za chvíľu nachádzáme jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis argus ), jašterice zelené ( Lacerta viridis), jašterice trávné ( Podarcis tauricus ) a malinkaté užovky obojkové ( Natrix natrix ), ktoré ale ešte nemajú znak „persa“. Skúšáme nájsť cestu do prírodnej rezervávie „Nádas, szikes és homokbuckás“ ale na všetkých poľných cestách, po ktorých sa tam chceme dostať je bahno. Ešte raz sa díváme na jašterice na lokalite za železničným prejazdom v Nagykáte a ideme tu na obed do bistra a na zmrzlinu. Potom už sa otáčáme na západ a mieríme k dedine Szada – nejsevernejšej lokalite jašterice trávnej ( Podarcis tauricus ) v Maďarsku. Dorazíme v  16.00 hodín. Využíváme slnečné počasie a hneď vybieháme na lokalitu a ako prvú uvidím jaštericu trávnú ( Podarcis tauricus ) a potom pod bordelom jašterice zelené ( Lacerta viridis ). Ale hnaný netrpezlivosťou som utekal hlbšie do priestoru bývalej streľnice. Videl som tu ale iba jednu jaštericu trávnú! Tak som sa s deťmi vrátil naproti na pole, vedľa akéhosi skladu, kde sme k našej radosti našli niekoľko jašteríc trávných.

Bývalá streľnica, dnes tu jazdia motorky a tak sa udržujú otvorené piesky, Szada. Bližší pohľad, Szada.

Samička jašterice zelenej ( Lacerta viridis ) Szada. Samec jašterice trávnej (Podarcis tauricus), Szada.

Parazitmi napadnuté jašterice zelené ( Lacerta viridis ), samička i samec žili v jednej nore pod smetím. Parazitmi napadnutý samec.

09.05.2013 ( Štvrtok ).
Ráno je polooblačno, od 9.00 teplejšie. Berieme to cez bývalú raketovú základňu severne Fót-u. Je to pekný a veľký pieskový kopec. Videli sme tu iba jašterice zelené ( Lacerta viridis ). Na západ od kopca je motokrosová dráha a obrovské smetisko pre Budapešť. Cestou k dedine Nézsa zastavujeme na krásnej kavylovej lúke za botanickou záhradou v dedine Vácrátót. Lúka je súkromná určená na bytovú zástavbu! Časť už oplotil súkromný poľnohospodár a pasie tam dobytok. Na lúke behali iba jašterice zelené ( Lacerta  viridis). V Nézsa je po daždi, mokro a Ivan nechce na zabahnenú cestu autom aani chodiť pešo. Lokality na krátkonožky vytipované podľa satelitu nevidím! Je tu iba jeden kopec zarovnaný ťažbou kameňa. Ideme ďalej bez zastávky.

Výhľad z bývalej raketovej základne severne Fót-u. Kvety na lúke v okolí, Fót.

Zastavujeme v dedine Patak. Pod mostom v potoku Derék-patak lovím ryby, nič! Potok je celý zregulovaný do kamenného žlabu. Ďalší priezkum robíme až za dedinou Dejtár. I tu je potok zregulovaný s korytom do hlbokého „V“. Tu už ale chytáme tieto ryby: Karas zlatistý ( Carassius carassius ), pĺž podunajský ( Cobitis elongatoides ), staré meno pĺž severný ( Cobitis taenia ), šťuka severná ( Esox lucius), plotica červenooká               ( Rutilus rutilus ), pleskáč vysoký ( Abramis brama ), lopatka dúhová ( Rhodeus amarus ).

Kavylová lúka za botanickou záhradou, Vácrátót. Zničený potok Derék-patak v Pataku.

Zničený potok Derék-patak v Pataku. Chrobák Dorcadion aethiops, párili sa vo veľkom množstve v tieni mostu nad potokom Derék patak.

Chrobáky pod mostom. Víťa skúša uloviť nejaké ryby.

Pleskáč vysoký ( Abramis brama ). Šťuka severná ( Esox lucius ).

Poobede, už na Slovensku sa zastavujeme v lese u dediny Tešmak. Smetisko je už veľmi zarastené, nedajú sa hľadať hady ani jašterice. Na kopci ale máme šťastie a okrem jašteríc zelených nájdeme i dve krátkonožky štíhlé ( Ablepharus kitaibelii  fitzingeri ). V potoku Olvár som chytil iba jedného skokana rapotavého ( Pelophylax     ridibundus ), ryby žiadne.

Potok Olvár nezvykle plný vody. Skokan rapotavý Pelophylax ridibundus z potoka Olvár.

Krátkonožka štíhlá Ablepharus kitaibelii - Tešmak. Neurčený motýľ z lúky - Ipeľské Predmostie.

10.05.2013 ( Piatok ).
Ipeľské Predmostie -
v pivnici sme našli dva vychudnuté mloky dunajské ( Triturus dobrogicus ) a na záhrade hrabavku škvrnitú ( Pelobates fuscus ). V Ipli sme chytili malú šťuku a pĺže. Doobeda ideme na močiar „Pášt“, na lúke je ešte všade voda. Nevideli sme žiadných plazov. Za to sme uvideli poletovať vzácného motýľa, pestroňa vlkovcového  ( Zerynthia polyxena ).

Pestroň vlkovcový ( Zerynthia polyxena ) - Ipeľské Predmostie. Slepúch lámavý ( Anguis fragilis colchicus ), Ipeľské Uľany.

Slepúch lámavý ( Anguis fragilis colchicus ), portrét, Ip. Uľany Užovka hladká ( Coronella austriaca ).

Ipeľské Uľany – za slnečného podverčera sme na smetisku našli veľké jašterice zelené ( Lacerta viridis), užovky stromové ( Zamenis longissimus ), slepúchy lámavé ( Anguis fragilis colchicus ) a jednu užovku hladkú ( Coronella austriaca ). V potoku Olvár som  ašiel 2 larvy salamandry škvrnitej ( Salamandra salamandra ). Pri návrate sme v Sečiankách našli na ceste zbytočne prejdenú užovku stromovú ( Zamenis longissimus ), mala asi 1,3 m. Večer na lúke pod domom ešte pozorujeme rosničky zelené ( Hyla arborea ) a kunky červenobruché ( Bombina bombina ).

Párik mohutných jašteríc zelených ( Lacerta viridis ), dole samička, Ip. Uľany. Užovka stromová ( Zamenis longissimus ), 1,3 m, Sečianky.

 

 

 

This entry was posted in Maďarsko, Poznámky z ciest. Bookmark the permalink.