Môj prvý nález mloka dunajského ( Triturus dobrogicus ) v Ipeľskom Predmostí ( november 2005 ).

...Samička Triturus  dobrogicus z Ip. Predmostia....

1. Triturus dobrogicus v Ip. Predmostí. Sused, Július našiel 10.11.2005 v 17.00 hod pred domom samičku mloka dunajského ( Triturus dobrogicus ). Podarilo sa mu ho udržať v pivnici pri živote a tým umožniť mi ju vyfotit. Počasie: Cez deň bolo do 7°C, v noci k 1°C, ale ešte nemrzlo, občas svietilo slnko. Pri kopaní červov v olšovej aleji u cesty som vykopal jedného skokana štíhleho ( Rana dalmatina ) a jedného som našiel i na brehu Ipľa.

This entry was posted in Poznámky z ciest, Slovensko. Bookmark the permalink.