VÝCHODNÉ SLOVENSKO ( jún 2013 ).

Termín: 31.05. – 03.06.2013. Počasie: Slnečné, do 24°C v tieni. Lokality: Zatín, Vojka. 

Predĺžený víkend na východnom Slovensku som využil na hľadanie jašteríc živorodých v okolí dediny Zatín ( okr. Trebišov ). Priamo v dedine je staré a už oddelené rameno rieky Tisy. Táto plocha je trvalo zavodnená, nevysychá. Údajne až sem zasahovali pred 100 rokmi záplavy. Dnes tečie Tisa odtiaľto asi 20 km vzdušnou čiarou. Pôvodne som si myslel, že je to mŕtvé rameno rieky Latorice, vzdialenej asi 3 km. Po skúsenostiach z Maďarska som predpokladal, že by i tu mohli okolo trvalo zavodnenej plochy žiť jašterice živorodé       ( Zootoca vivipara ). To sa mi hneď pri prvej návšteve smetiska pod domami potvrdilo. Spolu s nimi uprostred Zatína žili jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis argus ). Na brehu močiara som ešte videl užovky obojkové ( Natrix natrix ) a skokany zelené              ( Pelophylax sp. ). Pri návšteve vinohradov v dedine Vojka som našiel iba jašterice krátkohlavé ( Lacerta agilis argus ), jašterice zelené tu nežili. Celý kopec, na ktorom sú vinohrady je veľká piesočná duna. Zásady, kde hľadat jašterice živorodé v nížinách východného Slovenska a Maďarska:

1. Musí byť trvale zavodnené, nevysychajúce územie ( môže byť i vodný kanál ).                   2. Na brehu musí byť vysoká tráva.                                                                                                    3. Pôda nesmie byť piesčitá.

Močiar pod cestným mostom, Zatín.	 Pokračovanie močiara na juh od dediny.

Prírodná rezervácia Dlhé Tice, Zatíne. Jazero uprostred Zatína.

Močiar ( smetisko ) pod domami.   Výhľad z pieskového kopca nad dedinou Vojka.

Obrázky jašteríc živorodých ( Zootoca vivipara ), gravidné samičky, Zatín.

Jašterice živorodé ( Zootoca vivipara ), gravidné samičky, Zatín. Ďalšia samička.

Ďalšia samička.  Ďalšia samička.

Ďalšia samička. Jediný vyfotografovaný samec ( Zootoca vivipara ), Zatín.

Obrázky jašteríc krátkohlavých ( Lacerta agilis argus ), samičky, Zatín.

Obrázky jašteríc krátkohlavých ( Lacerta agilis argus ), samičky, Zatín. Ďalšia samička..

Obrázky jašteríc krátkohlavých ( Lacerta agilis argus ), samci, Zatín.

Obrázky jašteríc krátkohlavých ( Lacerta agilis argus ), samci, Zatín. Ďalší samec.

Ďalší samec. Ďalší samec.

 Ďalší samec.

 

 

 

This entry was posted in Poznámky z ciest, Slovensko. Bookmark the permalink.