ZIMA V IPEĽSKOM PREDMOSTÍ ( december 2011 ).

Sútok Olváru s potokom Berinček. Miesto ulovenia jalca hlavatého. Jalca som zpozoroval už pri príchode k vode, to znamená, že nijak „nezimoval“ ale bol aktívný

Sútok Olváru s potokom Berinček. Miesto ulovenia jalca hlavatého. Jalca som zpozoroval už pri príchode k vode, to znamená, že nijak „nezimoval“ ale bol aktívný

Bookmark the permalink.