NÁVŠTEVA CHOVNEJ STANICE VRETENICE MALEJ ( Vipera ursinii rakosiensis ) júl 2007.

Rosnička zelená ( Hyla arborea ) zo stanice. Všetky boli zelené iba táto sivá.

Rosnička zelená ( Hyla arborea ) zo stanice. Všetky boli zelené iba táto sivá.

Bookmark the permalink.