NÁVŠTEVA CHOVNEJ STANICE VRETENICE MALEJ ( Vipera ursinii rakosiensis ) júl 2007.

Zľava Bálint Halpern, Tamás Péchy, Zoltán Korsós, moji sprievodcovia.

Zľava Bálint Halpern, Tamás Péchy, Zoltán Korsós, moji sprievodcovia.

Bookmark the permalink.