ZIMA 2006 – 2007 ( Slovensko, Maďarsko ).

Vyschnuté koryto potoka Olvár medzi Ipeľ. Uľanmi a Plášťovcami.

Vyschnuté koryto potoka Olvár medzi Ipeľ. Uľanmi a Plášťovcami.

Bookmark the permalink.