ZIMA 2006 – 2007 ( Slovensko, Maďarsko ).

Pstruh potočný ( Salmo trutta m. fario ) z potoka Csarna (Kemence).

Pstruh potočný ( Salmo trutta m. fario ) z potoka Csarna (Kemence).

Bookmark the permalink.