1. Diel: MAĎARSKO ( máj 2013 ).

Mladá užovka stromová ( Zamenis longissimus ).

Mladá užovka stromová ( Zamenis longissimus ).

Bookmark the permalink.